+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sert Sessizlerin Yumuşaması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Sert Sessizlerin Yumuşaması
  Sert Sessizlerin Yumuşamasi

  Sert sessizle biten kelimelere, sessiz harfle başlayan bir ek eklenmek istendiğinde, şayet ekin ilk harfi yumuşak sessizlerden b, c, d, g ise bu harfler sertleşerek p, ç, t, k şeklinde eklenirler. bu kurala SERT SESSİZLERİN YUMUŞAMASI KURALI denir.
  Genellikle trkçe kelimelerin sonlaında yumuşak sessizlerden b, c, d, g bulunmaz. Bu kurala uymayan bazı kelimeler de vardır. Ancak bu çeşit kelimelere kural dığı kelimeler denir. Buna göre kelime sonunda sözü edilen yumuşak sessizlerin yerine sertleri bulunur.

  kitab - kitap, ağac - ağaç, tad - tat, kabag - kabak

  Bu durumda şayet bir kelimenin sonunda p, ç, t, k harflerinden biri gelmişse ve bu kelimeye sesli harfle başlayan bir ek eklenmek istendiğinde:

  p sert sessizi yumuşar b olur :
  ç sert sessizi yumuşar c olur :
  t sert sessizi yumuşar d olur :
  k sert sessizi yumuşar ğ olur : dolapı değil dolabı.
  ağaçı değil ağacı.
  tatı değil dadı
  kabakı değil kabağı.

  Ancak bu kurala uymayan bazı durumlar vardır:

  Bazı tek heceli kelimelerin sonlarına gelen sert sessizler, sesli harfle başlayan bir ek alsalar bile yumuşamazlar. Aynen yazılırlar. Ben ata binmeyi çok severim. İkinci kata varınca beni bekle.
  p, ç, t, k harfleriyle biten, yabancı dillerden dilimize girmiş birçok kelime sesli harflerle başlayan bir ek aldıklarında değişikliğe uğramazlar. Bu kelimelerin sonundaki sert sessizleryumuşamaz. Cumhuriyeti gençlik koruyacaktır. Türkler esareti kabul etmezler. İnsan, saadeti evinde aramalıdır.
  p, ç, t, k harfleriyle biten özel isimler, sonlarına ünlü ile başlayan bir ek alsalar da bu kelimeler aynen kalır. Mehmet'i öğretmen çağırdı. Recep' in başarısı gurur verici.

  Sert sessiz harflerden "p, ç, t, k, h, s, ş, f" biriyle biten kelimelere "c, d, g" süreksiz yumuşak sessizlerden biriyle başlayan bir ek geldiğinde eklerin başındaki ünlsüzler sertleşir. Bu kurala SERT ÜNSÜZLERİN BENZEŞMESİ KURALI denir.

  c - ç

  kitap + cı __ kitapçı
  sabah + cı __ sabahçı


  d - t

  yarış + dı __ yarıştı
  sokak + da __ sokakta


  g - k

  coş + gun __ coşkun
  piş + gin __ pişgin
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ünsüz yumuşaması (sert sessizlerin yumuşaması)

  Kelime sonlarında bulunan sert süreksiz ünsüzler (p, ç, t, k ) ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında yumuşayarak “b, c, d, g (ğ)” ye dönüşürler. Bu kurala ünsüz yumuşaması denir.

  Örnek :
  kitap-ı→ kitabı
  umut-u→umudu
  bayrak-ı→bayrağı
  yaprak-ı→yaprağı
  ahenk-e →ahenge
  sağlık-ı→sağlığı

  Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere sert süreksiz ünsüzler ünlü arasında kalarak yumuşamışlardır.

  NOT 2. Özel isimlerle yabancı kökenli bazı kelimeler bu kuralın dışındadır.

  Hürriyet-i→Hürriyeti
  Hukuk-a→Hukuka

+ Yorum Gönder