+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Zarflar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Zarflar Hakkında Bilgi
  Zarflar Hakkında Bilgi

  Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

  Özellikleri
  Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur.
  Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır.

  Çekimsiz kelimelerdir. İsim çekim eki (hâl, iyelik, çoğul ekleri vb.) almazlar. Ama isim olarak kullanılabilenler bu görevde iken bu ekleri alabilirler.

  Zarfların birçoğu sıfat ya da isim olarak da kullanılabildiği için sıfatların ve zarfların tanımı ve özellikleri iyi bilinerek bu fark ortaya konmalıdır. Sıfat isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir. Ama zarf isimden önce gelmez.
  Örnekler
  Bugün çok yürüdüm. (fiilden önce)
  Buraya yarın gelecekler. (fiilden önce)
  İki eski dost akşama kadar sohbet etti. (fiilden önce)
  Yarın da bayağı çok yürüyeceğiz. (zarftan önce, fiilden önce)
  En güzel sen konuştun. (zarftan önce, fiilden önce)
  En doğru kararı vermeliyiz. (sıfattan önce)
  Çok hararetli tartışmalar oldu. (sıfattan önce)
  Dün hava daha soğuktu. (adlaşmış sıfattan önce)
  Mevsimlerin en güzeli ilkbahardır. (adlaşmış sıfattan önce)
  Dargın durarak bir şey kazanamazsın. (fiilimsiden önce)
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Zarf Dilbilgisi

  Zarflar veya belirteçler; bir fiilin, fiilimsinin veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcük. Genellikle fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluştururlar. Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalâde, en, ileri, geri, şimdi, geç gibi kelimeler cümle içerisinde zarf olarak kullanılabilirler.
  Türkçede pek çok sıfat aynı zamanda zarf olarak da kullanılabilir. Bu nedenle bir sözcüğün zarf mı sıfat mı olduğu tespit edilirken cümledeki işlevi ve diğer sözcüklerle ilişkisi incelenir. Sıfatlar gibi zarflar da tek başına kullanıldıklarında (zarf görevinde kullanılmadıklarında) isim hâline gelirler.[1]

+ Yorum Gönder


zarflar hakkında bilgi,  zarf hakkında bilgi