+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sözcük Düzeyindeki Mecazlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Sözcük Düzeyindeki Mecazlar
  Sözcük Düzeyindeki Mecazlar

  1. Deyim Aktarmaları

  a) Somutlama
  Somutlama, somut sözcüklerin soyut kavramlar yerine kullanılmasıdır.

  Örneğin, “başarının anahtarı” ifadesinde “anahtar” soyuttur ve “sır” kavramının yerini almıştır.

  Sen gerçek bir çakalsın.
  Patronunun karşısında iyice ezildi.
  İşleri kötü gidince adamcağız çöktü.

  Deyimlerin çoğunda da somutlaştırmaya yer verilmiştir.

  Burun kıvırmak / Göz koymak
  Ayak diremek / Deveye hendek atlatmak

  b) Soyutlama
  Somutlamanın tersine burada soyut sözcükler, somut varlıkların yerini tutacak şekilde kullanılır.

  Gariban adam beş canı besliyordu.

  c) Duyular arası aktarma
  Bir duyuya ait kavramın başka bir duyu için kullanılmasıdır.

  Soğuk renkler ……………….. (dokunmadan görmeye)
  Tatlı ses ……………….. (tat almadan işitmeye)


  d) Doğadan doğaya aktarma
  Doğadaki herhangi bir varlığa ait özelliklerin başka bir varlığa aktarılmasıdır.

  Yırtılan dalgalar
  Kükreyen ağaçlar


  e) İnsandan doğaya aktarma
  İnsana özgü özelliklerin doğadaki varlıklar için kullanılmasıyla yapılır. Bir nevi kişileştirme veya kapalı istiaredir.

  Kızgın sular
  Mutlu ağaçlar

  f) Doğadan insana aktarma
  Temel anlamıyla doğa için kullanılan sözcükler insan için kullanılmaya başlandığında böyle bir mecaz ortaya çıkar.

  Ezilmiş çocuklar
  Pişkin adam
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Mecaz anlam
  Bir sözcüğün temel anlamından tamamen uzaklaşarak gerçekte mümkün olmayan olgu ve durumlar için kullanı
  lmasıyla ortaya çıkan anlamdır.
  Sözcük mecaz anlam kazanırken cümleye göre değerlendirilir.
  Çok sayıda anlam barındıran sözcüklerde ağırlık yan anlamdadır.Mecaz anlama, yan anlama göre daha az rastlanır.Aşağıda, bazı sözcüklerin mecaz anlamları verilmiştir.

  Bazı adların mecaz anlamları

  Sel: O esnada bir duygu seline kapıldık.
  Leke: Geçmişinde hiçbir leke olmadığını söylüyor.
  Soğuk: Kardeşin çok soğuk birine benziyor.

  Bazı niteleyici sözcüklerin mecaz anlamları

  Boş: Öğrenci boş gözlerle tahtaya bakıyordu..
  Temiz: Doğrusu çok temiz bir iş çıkardınız.

  Bazı fiillerin mecaz anlamları

  Çağlamak: Dinlediğimiz müzikle ruhlarımız çağlamaya
  başladı.
  Çarpmak: Divan şiirinde beni çarpan şey, beyitlerdeki
  ahenk unsurlarıdır.
  Dirilmek: Bu roman, edebiyatımızı kesinlikle diriltecektir

+ Yorum Gönder