+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Anlam nedir, anlam ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Anlam nedir, anlam ile ilgili bilgiler
  Anlam ile ilgili bilgiler
  Anlam hakkında bilgi

  Her sözcüğün anlattığı düşünce. Sözcükler birden fazla anlama gelebilir. Bu durumda anlamlardan biri öz anlam diğerleri mecaz anlamdır. Sözcükler zamanla yeni anlamlar alarak zenginleşebilir. Zamanla anlamlarının kaybetmelerine anlam daralması denir. Dar anlamı bulunan sözcüklerin anlamlarının genişlemesine de anlam genişlemesi denir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  sorular

  1. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, birinci dize ikinci dizede gösterilen eylemin amacı durumundadır?
  A) Arkasından bakmıştı ve sarsılarak
  Yansımıştı o güzel resmi dalgalara
  B) Aşk içerisinde ölmek için delikanlı
  Bırakmış kendini zamanın nehirlerine
  C) Kaynaklar armağan etmişti gelip geçene
  Ve serin gölgeler, bütün kıyılar
  D) Ama tüm ağırlığıyla vadiye sarkmıştı
  Temellerine kadar iklimlerin parçaladığı
  E) Canlı bir sarmaşık gibi görüntüler
  Dökülmüştü kalenin üstünden

  2. (I) Ben eskiden kalıbına, kıyafetine, konuşmasına, yürüyüşüne bakarak, şu Nişantaşılı, bu Kadıköylü, bu Kasımpaşalı diye teşhisler koyardım. (II) Bu teşhis ve tahminlerim yüzde seksen de tutardı. (III) Şimdilerde bu yeteneğim kalmadı. (IV) Daha doğrusu bu semtlerde oturanlarda bu ortak nitelikler kalmadı. (V) Çünkü o nitelikleri insanlara, çevresinin dekoru, yani evleri, sokakları, bahçeleri; o semtin yerleşmiş eski kuşakları sindirirdi.
  Yukarıdaki parçanın anlam akışına göre "Şimdi bu semtlerin ne eski dekoru kaldı, ne de eski sakinleri" cümlesi, numaralanmış cümlelerden hangisinden sonra getirilmelidir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  3. Gıpta etmek, bir güçsüzlüğün, yetersizliğin ifadesidir. Güçlü insan gıpta etmez, gıpta ettiği şeylere… O gıpta ettiğim dostlarım, kentlerdeki yaşamlarının anlamsızlığının farkına varıp günün birinde cesur bir karar alabildiler.
  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) karar verebilir.
  B) ulaşmak için olanaklar yaratır.
  C) kendini alıştırır.
  D) uzaktan bakmayı yeğler.
  E) ulaşmak için bir çalışma da yapmaz.

  4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir "amaç-sonuç" ilişkisi vardır?
  A) Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
  Toplanmıştı garipler şimde kervansaraya
  B) Girmeden bir millete ayrılık, düşman giremez
  Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.
  C) Vatan üstünde hür esen rüzgâr
  Ses götürmüş bütün diyarlardan
  D) Keskin bir ürperişle kımıldandı anbean
  Baktım ve anladım ki, o ejderdi canlanan
  E) Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün
  Bir top gürlemesiyle bu sahilde bitti gün.

  5. Her şeyden şüphe edeceksiniz; hiçbir hazır bilgiyi —-.
  Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
  A) kabullenmeyeceksiniz.
  B) şüpheyle karşılamayacaksınız.
  C) araştırmadan kabul etmeyeceksiniz.
  D) doğrudur diye hemen almayacaksınız.
  E) hemen kabul etmeyeceksiniz.

  CEVAP ANAHTARI 1-B 2-E 3-B 4-A 5-B

+ Yorum Gönder