+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türkçe karşılığı olmayan kelimeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Türkçe karşılığı olmayan kelimeler
  Türkçe karşılığı olmayan kelimeler

  karşılığı bulunmayan terimler:

  ehliyet,velayet,veli,vasi,kayyım,nafaka,tazminat,v akıf,miras,vasiyet,vasiyetname,mirastan feragat,iptal,tenki,mülkiyet davası,define,zilyetlik,intifa hakkı,üst hakkı,mecra,rehin,ipotek,irat senedi,hapis hakkı,tescil,şerh,beyan,takyit,miktar,ıslah,usul,i hbar,halefiyet,ibraz,rücu,tahsil,tebliğ,ihbar,emti a,temettü

  Yeni Türkçe kelimeler:

  hüsnüniyet:dürüst davranma
  nısfet:hakkaniyet
  şahıs:kişi
  şahsiyet:kişilik
  şahsın hukuku:kişiler hukuku
  medeni haklardan istifade:hak ehliyeti
  medeni hakları kullanma:fiil ehliyeti
  temyiz kudreti:ayırtım gücü
  reşit:ergin
  kanuni mümessil:yasal temsilci
  şahsi hal:kişisel durum
  tecavüz: saldırı
  hükmi şahıs:tüzel kişi
  cemiyet:dernek
  istifa:çıkma
  ihraç:çıkarılma
  hata:yanılma
  hile:aldatma
  müşterek ev:aile konutu
  nesep:soy bağı
  gayrı menkul:taşınmaz
  mütemmim cüz:bütünleyici parça
  vefa hakkı:geri alım hakkı
  tabii semere:doğal ürün
  taksim:.paylaşma
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kimsenin Türkçe konusunda bütün yabancı dillerdeki kelimeleri karşılar gibi iddiası yok. En azından ben duymadım böyle bir iddia. Veya gerçekten teknik bir tabirdir mevzu bahis olan kelime ve Türkçe’ye dahil olması da gerekmiyordur, o zaman da kullanırsın bu tip kelimeleri, eyvallah. Ama mevzu bu değil. Öyle kelimeler cümle içlerine serpiştirilir, öyle özensiz ve dikkatsiz kullanılır hale geldi ki ipin ucu kaçtı kaçacak gibi hissediyorum. Hani diyeceğim o ki mevzu alışmak değil, kanıksar hale geliyoruz gibi.
+ Yorum Gönder