+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sözcük ve cümle yorumuyla ilgili çözümlü sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sözcük ve cümle yorumuyla ilgili çözümlü sorular
  Sözcük ve cümle yorumuyla ilgili çözümlü sorular

  ÖRNEK 1 :

  Afla¤›daki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

  A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartışmanın içinde yer almıştı.

  B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin,ayırın.

  C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı içine sindiremiyordu.

  D) Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geçmek isteyenler düzenliyordu.

  E) Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha pahalıdr.

  (ÖSS 2001)

  ÇÖZÜM 1:

  Bu soruda altı çizili sözcüklerin aynı cümlede anlamca birbirine en yakın olduğu sorulmaktadır. B seçene¤inde “seçin” sözcüğü ile “ayırın” sözcüğükitapların belirlenen ölçütlere göre birbirinden ayırt edilmesi eylemi olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde ise her iki sözcük anlamca birbirlerinden uzaktır.


  Yanıt: B
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  çözümlü sorular
  ÖRNEK 2:

  I. Yirmi üç yaşını ekimde doldurdu.

  II. Üniversite formunu heyecanla doldurdu.

  III. Bütün yazlıklarını bavula doldurdu.

  IV. Odanın içini yemek kokusu doldurdu.

  V. Buzdolabını meyveyle doldurdu.

  “Doldurmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yakın anlamda kullanılmıştır?

  A) II. ve V. B) III. ve IV. C) III. ve V.

  D) I. ve V. E) II. ve IV.

  (Kavram Dershaneleri Sorusu)

  ÇÖZÜM 2:

  Doldurmak sözcüğü

  I. Cümlede yaşın tamamlanması

  II. Cümlede gerekli ve istenen bilgilerin yazılması

  III. Cümlede yazlıkların bavula yerleşltirilmesi

  IV. Cümlede yemek kokusunun odayı kaplaması

  V. Cümlede meyvelerin buzdolabına yerleşltirilmesi

  anlamlarında kullanılmışltır. Bu durumda III. ve V. cümlelerde belli şeyleri belli bir yere yerleştirmek anlamında, yani yakın anlamda kullanılmıştır.

  Yan›t: C

  ÖRNEK 3:

  Aşağıdakilerin hangisinde, “barınmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

  Anlam ----------------------------------------------------------------------Kullanım

  A) Bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek. Burası, yılın her

  mevsiminde gemilerin barınabileceği bir yerdi .

  B) Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak. Çalıştığı yerlerin hiçbirinde barınamadı.

  C)Bir yerde etkili olmak, gelişecek ortam bulmak.Çağdışı anlayışların burada barınamayacağını görmüştü.

  D) Doğa etkilerinden korunmasını sağlayacak bir yere sığınmak. Soğuk havalarda barınmak için kendine kuytu bir yer arıyordu.

  E) Yerleşlmek için uygun koşullar bularak oturmak. Koskoca kentte bir yer bulup barınamadılar.

  (ÖSS 2001)

  ÇÖZÜM 3:

  Bu soruda “barınmak” sözcüğünün, “anlam” diye belirtilen bölümde açıklaması verilerek “kullanım” bölümünde bu açıklamaya uygun kullanılıp kullanılmadığı sorulmaktadır. A seçeneğinde “bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek” anlamı verilip yandaki kümede bu anlamda kullanılması istenirken yan cümlede “gemilerin barındığı” denerek verilen aç›klamaya uygun kullanılmamıştır.

  Yan›t: A

  ÖRNEK 4:

  “Almak” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun

  değildir?

  A) Yanında bulundurmak: Gökyüzü bulutluydu, şemsiyesini de aldı.

  B) Ortadan kaldırmak, yok etmek: Güneş, perdelerin rengini almasın diye onları çekmiyor.

  C) İçeri sızmak: Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış.

  D) Yolmak, koparmak: Kaşlarını modaya uysun diye alıyor.

  E) Çalmak: Çantasından beş milyon lirasını almışlar.

  (Kavram Dershaneleri Sorusu)

  ÇÖZÜM 4:

  Bu soruda “almak” sözcüğünün önce anlamı verilmiş, sonra verilen cümlede bu anlama uygun kullanılıp kullanılmadığ sorulmuştur. B seçeneğinde “ortadan kaldırmak, yok etmek” açıklaması verilmesine rağmen cümlede “Güneş, perdelerin rengini almasın diye onları çekmiyor.” diyerek “soldurmak” anlamında kullanmış, bu yüzden verilen açıklama ile yan cümledeki anlam örtüşmemiştir.

  Yanıt: B

  ÖRNEK 5:

  Sözünü dinletmeyi sever, bunu başaramadığında sinirlenip hırçınlaşırdı. Bunun için, hemen her zaman,hem çevresindekilerin kendisine, hem dekendisinin çevresindekilere karşı davranışlarında ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayğ başarırdı.

  Yukarıda geçen, “ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarmak” sözüyle anlatılmak istenen

  aşaıdakilerden hangisidir?

  A) Çevresindekilere, kendi görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamak

  B) İsteklerinin gerçekleşmesi için her yola başvurmak

  C) Her konuda kendisini bilgili ve yeterli görmek

  D) İnsanlarla olan ilişkilerini, kendi ölçütlerine göre yönlendirmek

  E) Kendini, olduğundan daha güçlü göstermeye çalışmak

  (ÖSS 2001)

  ÇÖZÜM 5:

  Paragrafta bir kişi, çevresindeki insanlarla ilişkileri yönünden tanıtılmaktadır. Bu ilişki, “hem çevresindekilerinkendisine hem de kendisinin çevresindekilere karşı davranışları ” sözleriyle belirtilmekte, bu ilişkilerde “ipleri kendi istediği gerginlikte tutmay› başardı” diyerek ilişkileri ve ilişkilerdeki mesafeyi kendisinin belirlediğini ifade etmektedir.Bu açıklama D seçeneğinde “insanlarla olan ilişkilerini,kendi ölçütlerine göre yönlendirmek” ifadesiyle belirtilmektedir.

  Yanıt: D

  ÖRNEK 6:

  Dedem yaptığımız gezilerde gördüklerini, hiç üşenmeden sıcağı sıcağına defterine yazıyordu.

  Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  A) Bu çocuk çok çabuk öğreniyor.

  B) Yeni yaptığı tablolarını özenle yerleştirdi.

  C) İnsanlarda demokrasi düşüncesini önemsemek gerekir.

  D) Sınıfta olanları öğretmene hemen aktarmış.

  E) Hızlı okumak bir beceridir.

  (Kavram Dershaneleri Sorusu)

  ÇÖZÜM 6:

  Verilen cümlede geçen “sıcağı sıcağına” sözleri cümleye “hemen, derhal, olduğu, oluştuğu anda” anlamını katmaktadır. Aynı anlam D seçeneğinde “Sınıfta olanları öğretmene hemen aktarmış.” denerek kullanılmıştır.

  Yanıt: D

  ÖRNEK 7:

  Depremde evde değildik. Eve gelince gördük ki dolaplar, kitaplıklar devrilmiş; binlerce kitap yerlerde.Şimdi o kitaplar ne olacak? “Canını kurtarmışsın, yetmez mi?” demeyin. Kitaplar da insanın canı gibi. Birine bile zarar gelse içimden bir şeyler kopar.


  Bu parçada geçen “içinden bir şeyler kopmak” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Birdenbire aşırı heyecana kapılmak

  B) Bedensel bir acı duymak

  C) Yapabileceği bir şeyi yapamaz hale gelmek

  D) İstedi¤i gibi davranamadığı için rahatsız olmak

  E) Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak

  (ÖSS 2000)

  ÇÖZÜM 7:

  Parçada kitapların yerlere düşmesinden yola çıkarak içlerinden birisine bir zarar gelmesi endişesinden duyulan üzüntü “içinden bir şeyler kopmak” sözüyle ifade edilmiştir. Bu ifadenin aç›klaması da E seçeneğinde “Bir olay karşısında derin bir üzüntü duymak” aç›klaması ile verilmiştir.

  Yanıt: E

  ÖRNEK 8:

  İncelemecilerin değer yargılarının “ortalama, eli yüzü düzgün, alışılmış” olanı öne ç›karma eğilimi gösterdiği açık. Türk edebiyatı “sezgi” gücü, “sanatı koklama” gücü kalmayan bir eleştirinin eline düşmüş görünüyor şu günlerde.

  Bu parçada altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Gerçek sanat yapıtları yazma

  B) Sanatsal bir üslupla yazma

  C) Sanat değeri taşıyan yapıtları ayırt edebilme

  D) Alışılmadık, özgün sanat yapıtlar, verme

  E) Edebiyat yapıtlarından tat alma

  (Kavram Dershaneleri Sorusu)

  ÇÖZÜM 8:

  Cümlede “eleştiri” hakkında aç›klamada bulunulmaktadır. Bu parçada eleştiri, sadece belli kurallara bakmakla, sezgiye dayanmamakla yeriliyor. Bu da sanatla ilgili güçlü bir farkına varmanın olmaması demektir. Buna en yakın anlam C seçeneğinde verilmiş.

  Yanıt: C

+ Yorum Gönder