+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Fiilimsilerle ilgili çözümlü sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Fiilimsilerle ilgili çözümlü sorular
  Fiilimsilerle ilgili çözümlü sorular

  Fiilimsiler (Eylemsiler) - TEST Yazdır

  1. Varlığımın yetişemeyeceği uzak zamanlarda

  Tıpkı şu andaki gibi tatlı bir akşamüstü

  Düşlerin yok olmaya başladığı anda

  Okuyucum duyarsa kalp atışına benzer bir gürültü

  Bilsin ki benim yüreğimdir içli içli atan

  Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır?

  A) 2 B)3 C)4 D) 5 E) 6

  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanıl-mamıştır?

  A) Annem bir sarma yapar ki sorma.

  B) Bu lokantaya gitmekten vazgeçtik.

  C) Çalışırken rahatsız edilmek istemezdi.

  D) Kapıyı açınca köpek dışarı fırladı.

  E) Çocukları anlayan bir öğretmendi.

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  çözümlü sorular

  3. Parkın ortasında tıpkı bir deniz kıyısı gibi sığ başlayan ve ilerledikçe derinleşen, beton zeminli bir havuz vardı ve dalgalanıp duruyordu.

  Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?

  A) 2 B)3 C)4 D) 5 E)6

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi tamlama içinde kullanılmamıştır?

  A) Terk edilmişliğin acısını içinde yaşıyordu.

  B) Konukların geleceğini önceden biliyordu.

  C) Dinmiş lodosların uğultusunu dinliyordu.

  D) Arkadaşlarına, yüzmenin yararlarını anlatıyordu.

  E) Tüm öğrencilere kitap okumayı öneriyordu.

  5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?

  A) Sus, kimseler duymasın, duymasın ölürüm ha.

  B) Hep düştüğüm uçurumlarda adını gördüm.

  C) Söyle, bir daha hangi ana doğurur bizi?

  D) Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.

  E) Anadolu'yum ben, tanıyor musun beni?

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

  A) Sınav günü yaklaştıkça heyecanı artıyordu.

  B) Sevdiği insanları her zaman arar, sorar.

  C) İçeride tanıdık kimse yoktu.

  D) Bizim düşünen insanlara ihtiyacımız var.

  E) Sararmış yapraklar yolları doldurmuştu.

  7. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yoktur?

  A) İzmir’e giderken beni de götür.

  B) Beni unutan gözleri ben de unuttum.

  C) Bugün her sıkıntı bizde, her olanak onlardadır.

  D) Kıyıda gezerken ayağına çivi batmış.

  E) Seni görünce ne yapacağımı şaşırdım.

  8. I. O gelince çok sevinmiştik.

  II. Tartışma kurallarını bilmiyoruz.

  III. Bizim için söylenmedik söz mü kaldı?

  IV. Araştırma zevki kazanmıştı.

  V. Sakın onu bulmadan gelme.

  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ortaçtır?

  A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.

  9. "Lambalar yanınca uğultu durur gibi olmuş, sonra yeniden canlanıvermişti." cümlesinde hangi sözcük fiilimsidir?

  A) uğultu B) yanınca C) olmuş D) canlanıvermişti E) yeniden

  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Okumayan insan, lütfen tartışmaya katılmasın.

  B) Yürekten gelen sözlerle arkadaşını teselli etti.

  C) Parayla satın alınan bir şey değildir sevgi.

  D) Bu odaya da giren çıkan belli değil.

  E) Ara sıra kalbimi yoklayan sızılar artmıştı.

  11. Fiilimsi türeten ekler, aynı zamanda eylem anlamı olmayan ad, sıfat ve zarf da türetebilirler. Bu tür sözcükler fiilimsi sayılmaz.

  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük fiilimsidir?

  A) Bu yörede oldukça güzel günlerimiz oldu.

  B) insan, biraz da kendi geleceğini düşünmelidir.

  C) Ona apartmanın giriş kapısında rastladım.

  D) Şirkette olmadığınızı danışmadan öğrendim.

  E) Akşamki toplantı için ne giyeceğini bilmiyordu.

  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağfiil (ulaç) yoktur?

  A) Sinemadan çıkınca arkadaşını gördü.

  B) Sorduğum soruya yanıt alamadım.

  C) Geleli çok olmadı, dedi.

  D) Evi sora sora bulabildik.

  E) Gelir gelmez beni aramış.

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç adlaşmıştır?

  A) Yeni gelen, sınıfa bir türlü alışamadı.

  B) Koşar adımlarla yanımdan uzaklaştı.

  C) Gezilmemiş yerler bu sabah gezildi.

  D) Çözülecek soruları yarın getirirsiniz.

  E) Gelen mektuplardan bir şey anlamadım.

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağfiil (ulaç) cüm-leye zaman anlamı katmamaktadır?

  A) Ders çalışırken not tutuyormuş.

  B) Akşam olunca eve gider hep.

  C) Sular kabarınca asma köprü yıkılmış.

  D) Sabahleyin gidip arabayı getireceksin.

  E) İstanbul’a geldiğinde beni aramalısın.

  15. "Onunbizi aradığını duyunca, şaşırdığımızı, ne yapmamız gerektiğini bilemediğimizi hatırlıyorum." cümlesinde kaç fiilimsi vardır?

  A) 2 B) 3 C)4 D) 5 E) 6

  16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ulaç vardır?

  A) Trenin hareket etmesi oldukça gecikti.

  B) Test sorularının cevaplanması sonraya bırakıldı.

  C) Dalgalar tekneyi sürükleyip açıklara taşıdı.

  D) Bir başına yaşamak sanki kaderiydi onun.

  E) Sabahları sahilde yürümek onu dinlendiriyor.

  17. ÖYS'de her testin sorularını çözmeye zaman ayırın.

  Bu cümlede bulunan fiilimsi türünün benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) insanlar iyi günler görmek umuduyla yaşarlar.

  B) Bizim için ayırdığınız koltuk takımı satıldı mı?

  C) İnsan yanınca Kerem gibi yanmalı.

  D) Bir işte çalışıp para kazanmalısın.

  E) Güneş doğarken Nemrut'ta olmalısın ki

  18. Yarı aralık pencereden içeriye dolan ay ışığına dikti göz-lerini.

  Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakiler-den hangisinde yoktur?

  A) Kimse, tuttuğu takımın yenilmesini istemez.

  B) Geç varıyordu gideceği yerlere.

  C) Unutulmuş yazın kırgın yolcusu yüreğini kıyıya vurur.

  D) Ormanlık bir alanda yürümeye başladılar.

  E) Akşamları olmadık şeyler düşünüyorum.

  19. "Konuşmamayı düşündüğü için önce susmayı tercih

  I II III

  etmiş, sonra giderek ortama ısınıp düşüncelerini

  IV V

  açıklamış." cümlesinde altı çizili sözcüklerden hangi-si fiilimsi değildir?

  A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.

  20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış ortaç var-dır?

  A) Tanımadığım insanlarla konuşmam.

  B) Söylediklerime neden kulak vermiyorsun?

  C) Mantıklı tercihler yapmasını söylemiştim.

  D) Şu günlerde tatile çıkma ihtiyacı hissediyorum.

  E) Anlattığı şeyler hepimizi çok etkilemişti.

  Cevap Anahtarı: 1)E 2)A 3)C 4)E 5)B 6)A 7)C 8)C 9)B 10)D 11)E 12)B 139A 14)D 15)E 16)C 17)A 18)D 19)D 20)B

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  fiilimsiye örnek

  Fiil anlamı taşıyan ancak fiillerin özelliklerini tam olarak yansıtmayan ve cümlede isim soylu kelimeler gibi görev üstlenen kelimelere fiilimsi denir.

  Gülmek - Gülen adam
  Koşmak - Koşan çocuk
  Gülmek - Gülerek
  Koşmak - Koşmadan
  Ağlamak - Ağladıkça

+ Yorum Gönder


fiilimsilerle ilgili çıkmış sorular,  fiilimsilerle ilgili çözümlü sorular,  fiilimsilerle ilgili çözümlü örnekler,  fiilimsilerle ilgili sorular ve çözümleri,  fiilimsilerle ilgili sorular çözümlü,  fiilimsilerle ilgili çözümlü çıkmış sorular