+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Soyutlama ve Somutlama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Soyutlama ve Somutlama
  Soyutlama ve Somutlama

  Soyut kavramların anlatılması ve kavranması zordur. Soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanılır. Buna
  somutlaştırma denir.

  Örneğin,
  “güç, hüner” soyut anlamlıdır. Bu kavramları somutlaştırmak için somut anlamlı “bilek” sözcüğün-den yararlanabiliriz. “O bileğine çok güveniyor.” dedi-ğimiz zaman “güç, hüner” kavramlarını somut bir biçimde anlatmış oluruz. Bunun tersi de mümkündür. Ona da soyutlama denir.

  Örnek Soru
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir?
  A) Gezide renkli simalarla tanıştık.
  B) Toplantıda çok renkli düşünceler ileri sürüldü.
  C) Gökyüzünü havaî fişeklerin renkli ışıkları dol-durdu.
  D) Tablosunu renkli çizgilerle bezemiş.
  (1992-EML)

  Çözüm
  “Renkli” sözcüğü, A, C ve D’de somut kavramla-rı (simalar, ışıklar, çizgiler): B’de ise soyut bir kavram olan “düşünceleri nitelemiş.
  CEVAP B  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Soyutlama ve Somutlama

  Soyutlama, bir kavramın bilgi içeriğini azaltma veya indirgeme sürecine denir. Bu indirgeme, çoğunlukla belirli bir amaç için gerekli olan bilginin daha rahat elde edilebilmesi için yapılır.


  Somutlama: Basit bir ifade ile, beş duyu organımız tarafından algılayabileceğimiz kavramlardır. Yani elle tutabileceğimiz, gözle görebileceğimiz ya da varlığını hissedebileceğimiz kavramlardır.

+ Yorum Gönder