+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sözcükte Anlam Türk Dili ve Kullanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sözcükte Anlam Türk Dili ve Kullanımı
  Sözcükte Anlam Türk Dili ve Kullanımı

  A. BU KONUYLA ŞUNLARI KAVRAMANIZ GEREKİR:

  • Sözcüklerin bir tek anlamla sınırlı olmadığını
  • Sözcüklerin cümlelerde farklı anlamlar yük-lenebileceğini
  • Sözcüklerin anlamını, kullanıldığı cümlenin belirlediğini
  • Sözcüklerin gerçek, mecaz ve terim anlamını birbirinden ayırabilmeyi
  • Deyimlerle ikilemelerin anlam özelliklerini
  • Yansıma sözcüklerin nasıl türetildiğini
  • Eş anlamlılık, yakın anlamlılık, karşıt anlamlılık ve sesteşlik gibi kavramların ne anlama geldiğini
  • Somut ve soyut anlamlı sözcükleri ayırmayı

  B. KONUYLA İLGİLİ SORULARIN ÖZELLİKLERİ
  Bu konudaki sınav sorularının amacı, söz-cüklerin ya da sözcük gruplarının (deyim, ikileme vb.) cümlede kazandığı anlamı, öğrencilerin bilip bilmediğini ölçmektir.
  Sözcük dağarcığımızı geliştirmenin tek bir yolu vardır, o da sözlük eşliğinde okumak-tır. Okurken anlamını bilmediğimiz bir sözcük veya deyimle karşılaşınca, sözlüğe başvurup o sözcük veya deyimin anlamını öğrenmemiz gerekir. Böyle davranırsak konuyu kökünden çözmüş oluruz.

  C. BU KONUNUN SINAVLARDAKİ YERİ:

  Sözcükte anlam konusundan her sınavda mutlaka soru çıkmaktadır (Konuyla ilgili soru sayısı 3-6 arasında değişmektedir.) Ayrıca cümlede anlam ve paragrafta anlam konularını yakından ilgilendirmesi,bu konunun önemini artırmaktadır.

  SÖZCÜKTE ANLAM:

  Sözcük, dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Söz-cükler varlıkların, durum ve olayların dildeki karşılıkla-rıdır. Asıl işlevi toplumdaki anlaşmayı sağlamak olan dil, bu görevini ancak sözcükler aracılığıyla gerçek-leştirebilir. Duygu ve düşünceler, sözcüklerin belli kurallara göre dizilişlerinden oluşan cümleler vasıta-sıyla dışa yansıtılır.
  Sözcükler,değişik cümlelerde farklı anlamlar ka-zanabilir. Sözcüklerin anlamını kullanıldığı cümle
  belirler.
  Sözcüklerin belirttiği anlamlar ikiye ayrılır: ger-çek anlam, mecaz (değişmece) anlam.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Sözcükte Anlam

  Sözcükte anlam ; türkçede bir cümlenin ne anlama geldiğini açıklayan cümlelerdir.Gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam vb

+ Yorum Gönder