+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sesteş Sözcükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sesteş Sözcükler
  Sesteş Sözcükler

  Yazılış ve söylenişleri aynı, anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler (Eşsesli sözcükler) denir. Sesteş kelimele-rin sadece sesleri aynıdır, anlamları arasında en ufak bir bağıntı yoktur. Hatta bazısının türleri dahi değişik-tir:

  Eller bu işe ne der? (Yabancılar)
  Elim iyice şişti. (Vücudun bir bölümü)

  Kalem böyle çalınmıştır yazıma
  Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma

  UYARI:

  Eş sesli kelimelerle çok anlamlı sözcükleri karıştırmamak gerekir. Eş seslilikte farklı sözcükler söz konusu iken, çok anlamlılıkta ise bir sözcüğün farklı anlamları söz konusudur.
  Örneğin:

  “Çay kenarında çay içmek çok zevklidir.” cümlesindeki “çay” sözcükleri iki ayrı sözcük olup eş sesli sözcüklerdir. Ancak,

  Su ile dolu şişeyi bir kenara bıraktı.Tabanca dolu olabilir, dikkat edin. Dağ bayır keklik dolu.
  Cümlelerinde ise bir tek sözcüğün (dolu) de-ğişik anlamlara gelecek şekilde kullanımı söz konusudur.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Sesteş Sözcükler
  Sesteş Sözcükler ; türk dilinde yazılışları aynı olasına rağmen anları farklı olan sözcükler topluluğuna denmektedir

+ Yorum Gönder