+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Dil bilimi ve Edebiyat hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Dil bilimi ve Edebiyat hakkında kısa bilgi
  Dil bilimi ve Edebiyat / Linguistics and Literature


  Dilbilimsel analizlerin edebî metinlere uygulanması. Bu tanım Üslup bilimini (stylistics) ve Şiir bilimini (poetics) de içerir.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Dil bilimi ve Edebiyat hakkında kısa bilgi

  Dilbilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dilbilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı.[1]
  Genel (veya kuramsal) dilbilim dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlambilim) inceler. Dil bilgisinin incelenmesi, biçimbilim (sözcüklerin oluşumu ve değişimi) ve söz dizimini (sözcüklerin ifade veya cümle oluşturmak için bir araya getirilmesi ile ilgili kurallar) kapsar. Dili sesler aracılığıyla ifade etmek için kullanılan sistem olan ses bilimi de bu alanın bir parçasıdır.
  Dilbilim, genelgeçer dil özelliklerini bulmak ve gelişimleri ile kökenlerini açıklamak için dilleri karşılaştırır (karşılaştırmalı dilbilim) ve dillerin tarihleri üzerinde araştırma yapar (tarihsel dilbilim). Ses bilimi, dilbilimin bir dalı olarak, seslerin üretilişi, hareketi ve algılanışını inceler. Sosyal bir bilim olan dilbilim ile doğa bilimlerinden fiziğin ilişkilendirilebileceği tek noktadır.

+ Yorum Gönder