+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda İstiklal Marşının Çağrıştırdığı Duygular Nedir , İstiklal Marşının Çağrıştırdıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İstiklal Marşının Çağrıştırdığı Duygular Nedir , İstiklal Marşının Çağrıştırdıkları
  İstiklal Marşının Çağrıştırdığı Duygular

  1.Kıta - (Şair millete sesleniyor)

  18. y.y. beri koskoca cihan devletini yiyip bitiren alevler, 20. y.y. başında da son umudumuz olan Anadolu topraklarına çöreklenmişlerdi. Anavatanımızın dört bir yanı kan ve gözyaşına bulanmıştı. Bu çetin durumu dörtlükte "şafak" kelimesi resmeder.

  Şafak kelimesinin bu dizedeki anlamı "güneşin batma vakti'dir."Bu kelime İstiklal Marşımızın ilk kıtasında Arapça, son bendinde ise Türkçe anlamıyla kullanılmıştır.

  Kıtada kişileştirilerek verilen ikinci sembolde "sancaktır" kelimesidir. "Al sancak", bağımsız Türk Milletinin sembolü ve gökteki talih yıldızıdır. Bu yıldızın göz kamaştıran parlaklığı sönecek gibi görülmemektedir. Dolayısıyla milletin endişelenmesine gerek yoktur.

  ANA DÜŞÜNCE: Al sancağın sonsuza kadar dalgalanacağıdır.


  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
  Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet, bu celâl?
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

  2. Kıta-(Şair bayrağa sesleniyor)

  Ey sevgili gibi süslenmiş al bayrağım! Sakın kaşlarını çatma, yüzünü asma, senin için kanımı, canımı feda ederim. Senin gülmen. Hürriyet ve bağımsızlık sembolü olarak dalgalanman için binlerce şehit verdik. O halde neden öfkelisin? Kahraman milletime bir kerecik olsun gülümseyiver. Eğer kaşlarını böylesine çatar, bir gülümsemeyi milletinden esirgersen senin uğruna sonra döktüğümüz kanlar helal olmaz.

  Marşın yazıldığı yıllarda Türk toprakları yabancı devletlerin işgali altındaydı. Zor günler geçirilmekteydi. Bu nedenle bayrağın öfkeli oluşunda gizli bir sitem yatmaktadır. Bayrak; tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletini kendisine sahip çıkmaları için çağırıyor. Şair de bayrağa; senin için daha önce yaptıklarımızı yine yapacağız, dalgalanmanı sağlayacağız güvencesini veriyor.

  Dördüncü dizedeki "Hak" kelimesi, Allah ve adalet anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelime büyük harfle yazılırsa "Allah", küçük harfle yazılırsa "adalet" anlamına gelir.

  Türk Milleti tarihten bu güne hep haksızlıklarla savaşmış, adaletin ve doğruluğun simgesi olmuş bir millettir. O halde; bağımsızlık ve hürriyet, Allah'a tapan milletimin en doğal hakkıdır.

  ANA DÜŞÜNCE: Bağımsızlığın Türk Milletinin hakkı olduğudur.


  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
  HaKükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
  hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!


  3. Kıta- (Şair Türk Milleti adına sesleniyor)

  Türk Milleti, tarihten günümüze kadar bağımsız yaşamıştır ve de yaşamaya devam edecektir. Bizi esaret altına almak isteyenler, hangi akılla bu işe kalkışıyorlar? Bu millet hürriyet ve bağımsızlık yolunda karşısına çıkan her türlü engeli aşacak güçtedir. Haksızlık ve zulüm karşısında kükreyen ve coşan sel gibidir. Önüne çıkan engel “dağlar” gibi olsa yırtar, aşar yinede geçer. Ondaki hürriyet tutkusu engin denizlere sığmayacak kadar taşkındır.

  ANA DÜŞÜNCE: Hür bir millet olabilmek için önümüze çıkan her türlü engelin aşılacağı inancıdır.


  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
  'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

  4.Kıta -(Şair milletinin dilinden sesleniyor)

  Batılı milletler, topraklarımızın batı kısmını modern çelik top ve silahları ile donatmışlardır. Onların bu maddi güçlerinin karşısında Türk Milletinin de sarsılmayan “imanı” vardır. Bu maddi üstünlüğün manevi üstünlük karşısında hiçbir değeri yoktur. Medeniyetleri altında ezilen mazlum milletlerin, kanını yıllarca emen bu aç köpeklerin, artık maddi güçleri eskimiş ve yaşlanmıştır. Tek dişi kalmış canavar gibidir. Bırakalım bu canavar ulusun. Sen yücesin “ULUSUN”, bu uğursuz ses senin iman sınırlarını aşamaz.

  ANA DÜŞÜNCE: Manevi gücün karşısında, maddi gücün hiçbir değerinin olmaması.


  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
  Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  5.Kıta-(Şair milletine sesleniyor)

  ARKADAŞ!

  Kötü durumlara düşmemizi, yok olmamızı isteyen güçlerin yurduma girmesine izin verme sakın. Bu saldırıyı önlemek için gerekirse vücudunu siper et. Allah’ın sana söz verdiği günlerin gelmesi yakındır. Bu günlerin gelmesi çok kısa bir zamanda gerçekleşecektir.

  “Bizim uğrumuzda cihat edenlere hiç şüphesiz yollarımızı gösteriniz.”(ANKEBUT–69)

  “Şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir.”(MÜRSELAT–7)

  “Ey benim her taşı mabet-i iman yurdum,

  Seni er geç bana bir gün mabudum!”

  (M. Akif ERSOY)

  ANA DÜŞÜNCE: Güzel günlerin çok kısa bir zamanda gerçekleşeceğidir.


  Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
  Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

  6.Kıta-(Şair milletine sesleniyor)

  Bastığın yerleri, gelişi güzel bir toprak parçası olarak düşünme! Bağımsızlık yolunda uğruna canımızı verdiğimiz ve kanımızla suladığımız bu toprakları iyi tanı. Bu toprağın altında yatan kefensiz şehitleri de unutma! Sende şehit çocuğusun. Bu toprakların uğruna ataların nasıl canlarını verdilerse, sen de gerektiğinde bu vatan uğruna canını seve seve ver ki, toprağın altında yatan şehitler incinmesin.

  “Sahipsiz vatanın batması haktır,

  Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.”

  ANA DÜŞÜNCE: Vatanın kutsallığıdır.


  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
  Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

  7.Kıta-(Şair Allah’a sesleniyor)

  Bu cennet vatanın uğruna, Türk Milleti canını, kanını seve seve vermiştir. Her karış toprağı şehit cesetleriyle dolmuştur. Allah’ım canımı, sevgilimi, her şeyimi al, yeter ki; beni bu dünyada vatanımdan ayrı düşürme.

  ANA DÜŞÜNCE: Vatan sevgisidir.


  Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
  Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
  Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

  8.Kıta-(Şair Allah’a yakarışta bulunuyor)

  Allah’ım; senden tek bir isteğim var: kötü niyetli insanların elleri ibadet edilen kutsal yerlerimize değmesin. Şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımız ebediyen yurdumun üstünde inlesin.

  ANA DÜŞÜNCE: İman duygusudur.


  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
  Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
  Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
  O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

  9.Kıta-(Şair isteğinin karşılığında Allah’a şükrediyor)

  Bu isteklerim gerçekleştiğinde, eğer geride tek bir taşım kalmışsa, o da kendinden geçercesine, senin önünde minnet ve şükran borcunu yerine getirmek için bin defa secde eder.

  ALLAH’IM!

  Her yaramdan senin aşkınla kanlar boşanır. Toprak altındaki cesedim, dileklerimi kabul ettiğin için ruh halinde yerden gökyüzüne yükselir. Bu sevinçli haber karşısında başım yüce katına ulaşır.

  ANA DÜŞÜNCE: İman duygusudur.

  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
  Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

  10.Kıta-(Şair bayrağa sesleniyor)

  Ey şanlı bayrağım!

  Aydınlığın müjdecisi bayrağım!

  Karanlık günler bitti, güneş ufukta görünmeye başladı. Sende artık sevinç çığlıkları atarak dalgalan. Senin uğrunda döktüğümüz kanlarımızın hepsi helal olsun. Sonsuza kadar sana ve milletime yaşama hakkı doğmuştur. Ezelde ebede kadar hürriyet bayrağımın, bağımsızlıkta Allah’a tapan milletimin hakkıdır.

  ANA DÜŞÜNCE: Hürriyet tutkusudur.

 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İstiklal Marşı ile ilgili Tarihçesi

  Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine, Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk Ordusu'na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Âkif'in yazdığı İstiklal Marşı coşkulu alkışlarla[2] kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur.[3][4][5]
  Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı'nı, şiirlerini topladığı Safahat'ına dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmiştir.
  Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılmış, 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir.[6] Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de İhsan Servet Künçer yapmıştır. Üngör'ün yakın dostu Cemal Reşit Rey'le yapılmış olan bir röportajda da kendisinin belirttiğine göre aslında başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması düşünülerek bestelenmemiştir. Söz ve melodide yer yer görülen uyum (Prozodi) eksikliğinin esas sebebi de (Örneğin "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" mısrası ezgili okunduğunda "şafaklarda" sözcüğü iki müzikal cümle arasında bölünmüştür) budur. Protokol gereği, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklâl Marşı olarak söylenmektedir.

 3. Ziyaretçi
  istiklal marşının ana duygusu nedir?
 4. FERAY
  Devamlı Üye
  stiklal marşının ana duygusu nedir?

  İstiklâl Marşı’nın İncelenmesi


  Tema (Ana Duygu): Vatan, millet, bayrak sevgisi ve bağımsızlık tutkusu, Türk Milleti’nin ölmeyeceği ve sonsuza kadar yaşayacağı inancı.
  Ana Düşünce: Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı sevmeli; bağımsızlık uğruna canımızı seve seve feda etmeliyiz


+ Yorum Gönder


istiklal marşının ana duygusu nedir,  istiklal marşının ana duygusu,  istiklal marşının ana fikri nedir,  istiklal marşının konusu ve ana duygusu,  istiklal marşının ana fikri,  istiklal marşı ana duygusu