+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Olumsuz Cümle nedir , Olumsuz Cümle özellikleri , Olumsuz Cümle örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Olumsuz Cümle nedir , Olumsuz Cümle özellikleri , Olumsuz Cümle örnekleri
  Olumsuz Cümle Hakkında Bilgi

  Olumsuz Cümle : Bir eylemin gerçekleşmediğini gerçekleşmeyeceğini ya da bir şeyin yokluğunu bildiren cümlelerdir. Örnek :
  Aradığınız kişi burada yok. (Olumsuz ad cümlesi)
  Dünkü davranışlarınızı hiç tasvip etmedim. (Olumsuz eylem cümlesi)
  Kimse olayın nedenini bilmiyor. (Olumsuz eylem cümlesi)

  Olumsuz Cümleler İkiye Ayrılır :
  Biçimce ve anlamca olumsuz cümleler : Bu tür cümlelerde yüklem ya olumsuz bir eylemdir ya da yargı bildiren ad soylu bir sözcüktür. Örnek :

  1. Mutluluğunu herkesle paylaşsan da yalnızlığını paylaşamazsın.
  2. Başarı zannedildiği kadar kolay elde edilen bir şey değildir.


  Biçimce olumlu anlamca olumsuz cümleler : Bu tür cümlelerde olumsuzluk anlamı taşıyan ek ya da sözcük kullanılmadığı halde cümleler olumsuzluk bildirir. Örnek :

  1. Kim demiş onu çok sevdiğimi? (sevmiyorum)
  2. O kadar sinirli ki ona parayı kaybettiğini söyle söyleyebilirsen. (söyleyemezsin.)
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Olumsuz Cümle nedir

  Olumsuz cümle
  , olumsuzluk anlamı taşıyan cümledir. Olumsuzluk bazen "me" olumsuzluk ekiyle, bazen de diğer olumsuzluk sözcükleriyle sağlanır.

  1. O dün okula gitmemiş.
  2. Bunu duyduğuma hiç şaşırmadım.
  3. Bugün hiç güzel bir gün değil.
  4. Bizim sınıfta hiç kız öğrenci yok.
  5. Gösteriye ne annem ne de babam gelebildi.
  6. Bazen yanıtı belli olan sorular ile ifadeye olumsuz anlam kazandırılır:
  7. Böyle olmasını ben mi istedim? ("Ben istemedim" anlamında)

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Olumsuz cümle örnekleri

  Fiil cümlelerinde eylemin gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini, isim cümlelerinde bir durumun var olmadığını veya olmayacağını anlatan cümlelerdir. Olumlu bir fiil cümlesini olumsuz yapmak için, fiil olan yükleme "-me,-ma" olumsuzluk eki getirilir. Olumlu bir isim cümlesini olumsuz yapmak için ise isim olan yüklemden sonra "değil" sözcüğü ile "-sız,-siz" eki getirilir.

  Örnekler:
  Beni arayıp sorar. (Olumlu fiil cümlesi)
  Beni arayıp sormaz. (Olumsuz fiil cümlesi)

  Kapını çalan bendim. (Olumlu fiil cümlesi)
  Kapını çalan ben değildim. (Olumsuz isim cümlesi)

  Akşama kadar beni beklemiş. (Olumlu fiil cümlesi)
  Akşama kadar beni beklememiş. (Olumsuz fiil cümlesi)

  Buradaki insanlar çok düşünceli. (Olumlu isim cümlesi)
  Buradaki insanlar çok düşüncesiz. (Olumsuz isim cümlesi)

  NOT: Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük yoksa cümle biçimce olumludur. Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük varsa cümle biçimce olumsuzdur.

  Yarın size geliyoruz. (Biçimce ve anlamca olumlu)
  Yarın size gelmiyoruz. (Biçimce ve anlamca olumsuz)

  NOT: Biçimce olumlu her cümle anlamca olumlu olmayabilir.

  Ne sordun ne haber gönderdin. (Biçimce olumlu, anlamca olumsuz)

  NOT: Bir cümlede olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük tekse o cümle anlamca da biçimce de olumsuzdur. Bir cümlede olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük çiftse o cümle biçimce olumlu anlamca olumsuzdur.

  Hala yanıma gelmiş değil. (Biçimce ve anlamca olumsuz)
  Ben seni sevmiyorum değilim. (Biçimce olumsuz anlamca olumlu)
+ Yorum Gönder


used to ile ilgili olumsuz cümleler