+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Ses Olayı nedir , Ses Olayları Nelerdir,ses olayına örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ses Olayı nedir , Ses Olayları Nelerdir,ses olayına örnekler
  Ses Olayları Hakkında Bilgi


  Ses Olayı Nedir?: Kelimelerde zamana ve sahaya bağlı olarak sürekli değişmelerin, gelişmelerin olması dilin canlılığının bir göstergesidir. Dil durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir. Dilin söz varlığını oluşturan kelimelerdeki sesler, heceleri ve kelimeleri oluştururken tarihî süreç içerisinde düşerler, yer değiştirirler, türerler, başka seslere benzerler. İşte bütün bunlar, ses bilgisi başlığı altında incelenir. Dilde ses olayları, çeşitli sebeplerden kaynaklanır.

  Ses olaylarının sebepleri

  A) Dilin ses özellikleri: Türkçede kelime sonunda b, c, d, g sesleri olmadığı için Arapça kitâb kelimesi Türkçeye kitap şeklinde geçmiştir. Uzun ünlü olmadığı için de â ünlüsü kısalarak normal a’ya dönüşmüştür.

  B) Başka seslerin etkisi: Bazı sesler, yanlarındaki diğer seslere etki ederek onları kendilerine benzetirler, değiştirirler. Meselâ, anbar kelimesindeki b sesi, yanındaki n’ye etki ederek onu, kendisi gibi dudak ünsüzü olan (m) yapmıştır. Böylece kelime, ambar şekline dönüşmüştür.

  Yaşıl kelimesinin yeşil’e dönüşmesinin sebebi, y ve ş seslerinin inceltici etkisidir.

  C) Vurgu: Türkçede orta hece vurgusu genellikle zayıf olduğu için bu hecedeki ünlüler bazen daralır bazen de düşerler: Tasarıla> tasarla, besileme> besleme, yalınız > yalnız vb. gibi.

  D) Zayıf sesler: ğ, h, ı, l, n, r, y, z sesleri zayıf sesler olduğu için bazı ses olaylarına sebep olurlar: ağabey > âbi, hastahane > hastane, pek iyi > peki, bir daha> bi daha, soğan> soan, uğur> uur, ınanmak > inanmak.

  E) Söyleyiş güçlüğü ve kakofoni: Bazı seslerin yan yana gelmesi söyleyiş güçlüğüne veya kakofoniye sebep olur. Bu durumda bazı ses olayları olur: büyükcek > büyücek, küçükçük > küçücük, ufakcık > ufacık.
  Ses olaylarının sebebini, dildeki en az emek yasasına bağlamak mümkündür.


  DİLİMİZDEKİ BAZI SES OLAYLARI

  Daha önce gördüğümüz yumuşama ve sertleşme ses olaylarındandır. Bunlardan başka şu ses olayları vardır:

  1- Kaynaşma
  Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirilince, araya bir ünsüz girer. Bu ses olayına kaynaşma, araya giren seslere de kaynaştırma harfleri denir. Kaynaştırma harfleri dört tanedir: y s ş n (Kolaylık: Yaşasın)

  Örnek: Bahçe-n-in, iki-ş-er, kapı-s-ı, oda-y-a

  2- Hece (ses) (ünlü) Düşmesi
  İki heceli bazı kelimeler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında, ikinci hecedeki dar ünlülerini yitirirler. Bu olaya ünlü düşmesi denir.

  Örnek: Burun - bur-u-nu - burnu (Düşen ses -u-)
  Emir - em-i-ri - emri (Düşen ses -i-)
  Fikir - fik-i-ri - fikri (Düşen ses -i-)
  İçeri - içer-i-si - içersi (Düşen ses -i-)
  Ne + için - niçin (Düşen ses -e-)
  Ne + asıl - nasıl (Düşen ses -e-)
  Nerede - nerde (Düşen ses -e-)

  3- Ses Türemesi
  Bazı kelimeler bir ek veya yardımcı fiille birleşirken yeni bir ses türetirler.

  Örnek: Az-cık - azıcık (Türeyen ses -ı-)
  Zan-etmek - zannetmek (Türeyen ses -n-)
  Öp-cük - öpücük (Türeyen ses -ü-)

  4- Ses Değişmesi
  Bazen bir ses başka bir sese dönüşebilir.

  Örnek: İyi-idi - iyiydi (i - y oldu.)
  Saygı-ile - saygıyla (i - y oldu.)
  Kayıp-oldu kayboldu (p - b oldu, ayrıca ses düşmesi var.)
 2. Ziyaretçi

  55 tane örnek lazım
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  55 Tane değil ama bunları bulabildim şimdilik buldukçada eklemeye çalışırım.
  Ünlü Düşmesi

  alın -> alnı
  omuzu -> omzum
  kavuşmak -> kavşak
  savrulmak -> savurmak
  keşif etmek -> keşfetmek
  seyir etmek -> seyretmek


  Ünlü Daralması


  dinleyor -> dinliyor
  anlayor -> anlıyor
  bekleyor -> bekliyor
  alıyor
  bakıyor
  gidiyor  Ünlü Türemesi


  siliyor
  gidiyor
  bakıyor
  az -> azıcık
  dar -> daracık
  bir -> biricik

  bakakalmak { sürerlilik }
  gidivermek { tezlik }
  gelebilemek { yeterlilik }
  Kurallı bikeşik fillerle oluşanlar bunlar  Ünlü Değişimi


  ben -> bana
  sen -> sana  Ünlü Benzeşmesi (Sertleşmesi)


  marketten
  kitaptan
  kasaptan
  balıkçı
  simitçi  Ünsüz Düşmesi


  minik -> minicik
  küçük -> küçücük
  alçak -> alçalmak
  yüksek -> yükselmek
  ast teğmen -> asteğmen
  üst teğmen -> üsteğmen


  Ünsüz Yumuşaması


  kitapı -> kitabı
  çekiçi -> çekici
  tokatım -> tokadım
  derti -> derdi  Dudak ünsüzleri


  çenber -> çember
  penbe -> pembe
  çarşanba -> çarşamba
  tonbul -> tombul
  tenbel -> tembel  Ünsüz benzeşmesi

  giriş-gen = girişken

  dost-dur = dosttur

  Arap-ca = Arapça

  Ayak-da = Ayakta

  Ünsüz Yumuşaması (Değişimi) Kuralı :
  balık balığın

  kitap kitaba

  ağaç ağacı

  kağıt kağıdı

  gözlük gözlüğü

  Ünlü Düşmesi :

  omuz um omzum

  oğul u oğlu

  kahır ol kahrol

  seyir et seyret

  ayır ıntı ayrıntı

  sıyır ık sıyrık

  yalın ız yalnız


  Ünsüz Düşmesi :

  yumuşak cık yumuşacık

  sıcak cık sıcacık

  minik cik minicik

  rast gelmek rasgelmek

  ast teğmen asteğmen

  Ünsüz türemesi:

  his etmek hissetmek

  red etmek reddetmek

  af etmek affetmek

  hak-ı hakkı

  sır-ı sırrı

  Ünlü türemesi:
  dar›dar-a-cık az›az-ı-cık bir›bir-i-cik genç›genc-e-cik

  (Ünlü Daralması) :

  bekle-yor bekliyor

  oyna-yor oynuyor

  gelme-yor gelmiyor

  bakma-yor bakmıyor

  kalkma-yor kalkmıyor
  Ulama:
  Bakkaldan ekmek aldım.
  Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç

  Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

  Kökte ünlü değişikliği:

  ben=bana
  sen=sana vs.

  Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi:
  Penbe→pembe canbaz→cambaz saklanbaç →saklambaç anbar→ambar tenbel→ tembel çarşanba→Çarşamba

 4. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Ses Olayı nedir

  Ünlü daralması,
  Türkçedeki ses olaylarından biri. "a, e" düz-geniş ünlüleriyle biten sözcükler "-yor" eki ile çekimlendiğinde sözcüğün son hecesinde bulunan geniş ünlüler "ı, i, u, ü" dar ünlülerine dönüşür:
  sakla + yor > saklıyor
  dile +yor > diliyor
  kutla + yor > kutluyor

  Ses türemesi, Türkçede bir sözcüğe, o sözcükte bulunmayan seslerin eklenmesi olayı.

  düp-e-düz / düpedüz

  Ünlü düşmesi, Türkçede görülen bir ses olayıdır. Türkçede birkaç çeşit ünlü düşmesi vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

  Ünsüz düşmesi bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez, bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Bu olaya ünsüz düşmesi denir.

  Ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz uyumu, Türkçe dilbilgisindeki ses olaylarından biridir. Bu kurala göre herhangi bir kelimeye eklenen ve ünsüz harfle başlayan yapım ve çekim ekleri kendisinden önceki son harf sert ünsüz ise sert, yumuşak ünsüz ise yumuşak ünsüz harfle başlamak zorundadır:
  dolapta, aşçı, evde vb.

  Ünsüz sertleşmesi Türkçedeki ses olaylarından biridir. Bu kurala göre sert ünsüzle biten kelimeler b, c, d, g ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında, ekin bu ilk ünsüzü sertleşerek p, ç, t, k ünsüzlerinden birine dönüşür.

  Ünsüz yumuşaması, Türkçedeki bir ses olayıdır. Süreksiz sert ünsüzlerle biten sözcüklerin, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, sözcüklerin sonundaki ç, k, p, t ünsüzlerinin yumuşayarak - sırasıyla- c, g/ğ, b ve d'ye dönüşmesidir.


 5. Zeyneb
  Bayan Üye
  Türkçe de kaç ses vardı

  Ana dilimiz olan Türkçede 2 ses vardır.Bu sesler de ''ince sesler ve kalın sesler'' dir.

  İnce sesler:İüeö

  Kalın sesler:Aıou'dur.


 6. Ziyaretçi
  performans dan 100 aldım cok sağ olun

 7. Ziyaretçi
  Mukkemmel bir sey cok beğendim

 8. Ziyaretçi
  Sizi seciyorum ama performans ödevinden inşallah yüksek alirm inş.

 9. Ziyaretçi
  Ses olayları ile ilgili 50 cümle

 10. Ziyaretçi
  Doru canım

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


ses olayları nedir,  ses olayı nedir,  ses olayları nelerdir,  ses olayları örnekleri,  ses olaylarına örnekler,  ses olayları ile ilgili örnekler