+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Nelerdir
  Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Nelerdir
  Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Nelerdir1.jpg.


  aktör = Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı
  aktris = Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı

  bilakis = aksine
  bilhassa = özellikle

  cefakâr = eziyet eden
  cefakeş = eziyet gören

  çözmek = halletmek
  çözümlemek = tahlil etmek

  delalet = yol gösterme
  dalalet = doğru
  , yoldan şaşma

  dansör = erkek dansçı
  dansöz = kadın dansçı

  eşgal = işler
  eşkâl = şekiller (Hırsızın eşkâli)

  etkin = faal, aktif
  etken = faktör

  etkin = aktif
  edilgin = pasif

  folklor = halkbilimi
  halkoyunları = halk dansı

  haseb(hasebiyle) = neden (nedeniyle)
  hesap = matematik, alış veriş ilişkisi

  irtica = gericilik
  iltica = sığınma

  istifa = Kişinin bir görevden
  istiğfa = bir alacağın ödenmesi kendi isteğiyle ayrılması

  kabil = olabilir, mümkün
  kabîl = soy, sınıf; tür, gibi

  (kabil-i tahammül değil=tahammül edilemez)
  (Bu kabil işler = Bu gibi işler)

  katl = öldürme işi (katil zanlısı)
  katil = öldüren kişi

  mahsur = kuşatılmış
  mahzur = zarar, sakınca

  masör = masaj yapan erkek
  masöz = masaj yapan kadın

  matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.
  suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi

  muhabere=(haber) haberleşme
  muharebe = (harb) savaş

  muhasebe = hesaplaşma
  musahabe = söyleşi

  mürteci = gerici
  mülteci = sığınmacı

  mütehassis = duygulanma
  mütehassıs = uzman

  mütevazi = eşit
  mütevazı = alçakgönüllü

  nüfus = insanlar
  nüfuz = sözü geçme, saygınlık, itibar

  olasılık = ihtimal
  olanak = imkân
  ,
  öğretim = bilgi verme
  işi (2000-2001 öğretim yılı)
  öğrenim = bilgi alma işi(öğrenim hayatı)

  râkip = binici
  rakîp = birbirinden üstünlük yarışında kişilerden her biri.

  tabii = doğal
  tabi = bağlı, bağımlı

  tahrifat = bozma, değiştirme
  tahribat= harab etme, yıkma

  taktir = damıtma
  takdir = değer biçme

  tanıtmak = takdim etmek
  tanıştırmak = iki kişiyi birbirine tanıtmak

  teamül = alışılmış uygulama
  temayül = eğilim

  tefriş etmek = döşemek
  teşrif etmek = şereflendirmek

  tehdit = gözdağı verme
  tahdit = sınırlama

  tellal = Meydanda bir şeyi bir şeyi duyuran kişi
  tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek

  tellak = Erkekler hamamında,
  müşterileri yıkayan erkek
  natır = Kadınlar hamamında müşterileri yıkayan kadın

  -zede = -den zarar görmüş kişi (kazazede =kaza geçirmiş kişi)
  -zade = -nın oğlu (paşazade =paşa oğlu)
 2. Acil

  Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder