+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda İMLÂ - İMLÂ Kılavuzu - Kesme işaretinin kullanıldığı sözler sırası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  İMLÂ - İMLÂ Kılavuzu - Kesme işaretinin kullanıldığı sözler sırası
  İMLÂ - İMLÂ Kılavuzu - Kesme işaretinin kullanıldığı sözler sırası


  İMLÂ - İMLÂ Kılavuzu - Kesme işaretinin kullanıldığ.jpg.


  abadî abanî Abbasî abidevî acemkürdî
  adalî adedî adî adlî afakî
  ahdî ahlâkî ailevî aklî alenî
  Alevî altunî amelî amudî amudufıkarî
  an'anevî angudî anî arabankürdî Arabî
  arızî Arî armudî ,
  arzanî asabî
  asgarî askerî aslî asrî Asurî
  aşarî avdetî Avrupaî aynî azamî
  Azerî Babaî bağdadî Bahaî bahrî
  barudî basarî Bâtınî bayatî bedenî
  bedevî bedihî bediî behimî Bektaşî
  beledî bendegî Berberî berrî beşerî
  beyzî Caferî cebrî Cedî cehennemî
  Celâlî cenubî cerrahî cevabî cevizî

  cevvî cezaî cezrî ciddî cinaî
  cinsî cismanî coğrafî cüz'î çividî
  dağî dâhilî daimî dairevî dasitanî
  davudî demevî demirî derunî destanî
  devrî dinî divanî dünyevî Dürzî
  ebedî ebrulî edebî eflâtunî efsanevî
  ehlî elâstikî enfüsî erguvanî esasî
  ezanî ezelî fağfurî fahrî farazî
  Farisî Fatımî fedaî felsefî fennî
  ferahî ferdî fer'î fevkanî fevrî
  fındıkî fıstıkî fıtrî fiilî fikrî
  filizî firarî fizikî fuzulî garamî
  garbî garpkârî gayriahlâkî gayriaklî gayriciddî
  gayriihtiyarî gayriilmî gayriinsanî gayriiradî gayrikanunî
  gayrikıyasî gayrinizamî gayrisıhhî gayrişahsî gayrişuurî
  gayritabiî gıyabî gulyabanî gümüşî Habeşî
  hâkî hakikî halkavî Halvetî hamasî
  Hambelî Hamî Hanefî harabatî harbî
  harekî Harezmî yolu haricî hasbî havaî
  havarî hayalî hayatî
  haydarî hayvanî ,
  hazarî helezonî hendesî hercaî hesabî

  hırpanî hicrî hissî horasanî hukukî
  Hurufî hususî hükmî hüseynî ırkî
  ıstırarî ıtrî ibdaî İbranî içtimaî
  idadî idarî ihtimalî ihtiyarî ihtiyatî
  ihzarî iktisadî ilâhî illî ilmî
  iltihabî iltisakî iltizamî indî indifaî
  insanî insirafî insiyakî intanî inzibatî
  iptidaî iradî irsî irticaî İsevî
  İslâmî istisnaî iş'arî itibarî izafî
  Kadirî kalbî kalenderî kalevî kamerî
  kanunî kanunuesasî karakuşî kastî kat'î
  kavmî keyfî Kıptî kısmî kıyasî
  kimyevî kimyonî kispî kitabî kûfî
  kurşunî kutsî kuzgunî külhanî küllî
  kürdî kürevî lâciverdî lâdinî lafzî
  lâhurî lâhutî lâubalî leylâkî leylî
  limonî lûtî lüzucî maddî madenî
  maderşahî Mağribî mahallî mahrutî mahşerî
  maî malî Malikî manevî mantıkî

  marazî Marunî
  , maşerî mecazî mecburî
  meccanî Mecusî medenî mehdî Melâmî
  merkezî meslekî mesnevî meşrutî Mevlevî
  mevziî mıknatısî midevî mihanikî milâdî
  mimarî mirî mizahî Muhammedî Musevî
  müddei- umumî mülkî nakdî naklî
  Nakşibendî Nasranî nazarî nebatî nebevî
  nefsanî neftî neharî Nesturî nevyunanî
  nihaî nisaî nispî nizamî nohudî
  nuranî Nusayrî örfî patlıcanî pederşahî
  rabbanî Rafızî rahmanî resmî reybî
  riyazî rubaî Rufaî ruhanî ruhîRumî
  rustaî samanî Samî samimî santurî
  sathî sebkihindî seferî Selçukî semaî
  semavî senevî sevkıtabiî seylânî sıhhî
  sıhrî sincabî siyasî sultanî suflî
  sun'î sükûtî sümbülî Sünnî Süryanî
  Şafiî şahsî şakulî şalakî Şamanî
  şarabî şarkî şeddadî şehevî şehvanî

  şeklî şemsî şer'î şeytanî şifahî
  Şiî şimalî tabiî tahinî tahlilî
  tahminî tahrirî takdiriilâhî taklidî takribî
  tamburî tarçınî tarihî tasavvufî tasvirî
  tatbikî tecrübî tedafüî tedricî telkârî
  temsilî tenkidî terbiyevî terkibî tesadüfî
  teşriî tezyinî tıbbî Ticanî ticarî
  tufeylî tulânî Turanî udî ufkî
  uhrevî ulvî umumî uzvî ümmî
  üryanî üstüvanî vahşî vasatî vatanî
  vicahî vicdanî vilâdî yabanî yayınispî
  yevmî Yezidî zahirî zamkıarabî zarurî
  zatî Zatülkürsî zebanî zecrî Zerdüştî
  zevalî zeytunî zımnî zifirî zihnî
  zimmî ziraî zuhurî zührevî zümrüdî
 2. Acil

  İMLÂ - İMLÂ Kılavuzu - Kesme işaretinin kullanıldığı sözler sırası isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder