+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Tartışma Konuları Nedir Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tartışma Konuları Nedir Hakkında Bilgi
  Tartışma Konuları Nedir Hakkında Bilgi

  Tartışma Konuları


  Oscar Wilde’ın “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım” sözünü tartışma konusunda öğrendiklerinizi göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışınız.

  Günlük bir olay, bir kitap, sınıfça bilinen bir roman, şiir veya oyunun
  değerlendirilmesi, günlük hayatımızı etkileyen yeni bir buluş ya da gün yüzüne çıkarılmış eski bir uygarlık tartışılacak konular olabilir. Konu seçildikten sonra veriler toplanmalı, bilgiler, görüşler düzenlenmeli ve başkan tartışma kurallarını harfi harfine uygulamalıdır.

  Tartışmalarda seçilen konu önemli ve tartışmaya değer olmalıdır. Seçilen konu düşünmeye yol açmalı, tartışmalara uygun olmalı ve istenilen zamana sığabilmelidir.

  Bu konuda en güzel sözlerden birisini Woodrow Wilson söylemiştir:

  “Haklarımızı kazanmak için genellikle tuttuğumuz yol mücadeledir. Bu yolun en kısa yol değil fakat uzun yol olduğunu söyleyebilirim. Çünkü siz, bana sıkılmış yumruklarla gelirseniz, herhâlde benim yumruklarımı da iki katı sıkılmış bulursunuz. Fakat bana
  gelir ve “Gel oturalım, tanışalım, ayrı düşünürsek niçin ayrı düşündüğümüzü anlayalım ve aramızdaki meselenin ne olduğunu belirleyelim.” derseniz, araştırmamız sonucunda aramızda hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını veya anlaşamadığımız noktaların çok az, fakat üzerinde anlaştığımız noktaların pek çok olduğunu, bir araya
  gelip anlaşmak isteyince, bunun mümkün olduğunu görürüz.”

  Birkaç tartışma konusunu şöyle sıralayabiliriz:
  1. Televizyon, sinemayı olumlu mu olumsuz mu etkilemiştir?
  2. Eğitim yoluyla savaşlar önlenebilir mi, önlenemez mi?
  3. Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi daha etkili olur?
  4. Kitaplıklardan yeterince yararlanabiliyor muyuz?
  5. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı nasıl verilebilir?

  Tartışmaların topluluk karşısında yapılanları toplu tartışmalar adını alır.
  Dinleyiciler karşısında dinleyiciler için yapılan bu tartışmaların amacı fikir alışverişi ve kamuoyu yaratmak; dinleyicilerin konuşulanlardan kendi bilgi, görgü ve deneyimlerine göre sonuç çıkarmalarını sağlamaktır. Münazara; açık oturum, panel, sempozyum,
  forum toplu tartışma çeşitleri arasında yer alırlar.

  Dinleyicilerin huzurunda dinleyiciler için gerçekleştirilen tartışmalarda
  konuşmacıların tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü ve düşünceleri halka iletilir.

  Bundan amaç, onları bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Bu tip tartışmalarda kamuoyu yaratma endişesi konuşmacı-dinleyici ilişkisini belirleyen önemli bir faktördür.

  Açık oturum, panel, sempozyum, forum gibi tartışmalar, basın ve halk önünde gerçekleşir. Münazara ise daha çok eğitim amacıyla sınışarda düzenlenir.

  Tartışma konumuzu ünlü İngiliz yazarı Oscar Wilde’ın bir sözü ile bitiriyoruz:
  “Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım”. 2. Asel
  Bayan Üye

  Tartışma Konuları Nedir Hakkında Bilgi

  Tartışma Konuları Nedir

  Tartışma Konuları Ne Demek

  Tartışma Konuları

  Farklı görüşlerde kişilerin bir araya gelerek bir konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak ve kanıtlamak, karşı tarafın zayıf yanlarını ortaya koymak için yaptıkları konuşmalara tartışma denir. Sözlü anlatım türlerinden olan tartışmanın kendine özgü bir yapısı vardır.

  Tartışma her konuda yapılabilir. Bir kitap, bir makale, bir film, bir tiyatro oyunu, bir siyasi düşünce veya toplumu yakından ilgilendiren bir sorun tartışma konusu olabilir. Bu açıdan tartışmada konu önceden belirlenir. Bu konunun tartışmaya ve konuşmaya değer niteliklerinin olması gerekir. Çünkü tartışmada amaç, gerçeğe ulaşmaya çalışmak ve gerçekleri ortaya çıkarmaktır.

  Tartışmanın Aşamaları

  Tartışmada önce konu belirlenir. Konunun tartışılacağı mekân düzenlenir, araç gereçler belirlenir. Tartışma sonunda konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılarak tartışma özetlenir. Tartışılan konu, hem olumlu hem olumsuz taraflarıyla ele alınır. Ancak tartışmada duygusallığın yeri yoktur. Çünkü konu, duygulara göre değil, bilgi, belge ve kanıtlara dayanılarak yapılır. Tartışmada konuşmacılar sabırla dinlenmeli, görüşler hoşgörüyle karşılanmalıdır.

  Tartışmada Başkanın Görevleri

  Tartışmada bir başkan ve konuşmacılar vardır. Başkan konu hakkında özet bilgiler verir, konuyu dinleyicilere tanıtır. Konunun özelliklerini verirken tartışmanın ilkelerini ve sınırlarını da hatırlatır. Sorularla tartışmacıları yönlendirir. Başkan, konuşmacılara konuşabilecekleri rahat bir ortam hazırlamakla, konuşmacıların konu dışına çıkmasını engellemekle, kısır ve yaralayıcı tartışmaları önlemekle sorumludur. Ayrıca başkan, konuşmacılara karşı tarafsız davranmalı, program sonunda bütün görüşleri toplayarak bir sonuca ulaşmalıdır.

  Tartışmada ön yargılardan kaçınılmalı, konuşanların sözü kesilmemelidir. Bağırmaktan kaçınılmalı, tartışma kişiselleştirilmemelidir. Konu dışına çıkılmamalı, örnekler düşünceleri destekleyici nitelikte olmalıdır.

  Tartışmaların belli bir topluluk karşısında yapılanlarına topluma açık tartışma denir. Dinleyiciler karşısında yapılan bu tartışmalarda amaç kamuoyu oluşturmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak, dinleyicilerin bilgi ve görgülerine göre konuşulanlardan sonuçlar çıkarmasını sağlamaktır.

  Belli bir topluluk karşısında yapılan tartışmalar kendine özgü niteliklerine göre isimlendirilir. Bunlar münazara, açık oturum, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve forumdur.
+ Yorum Gönder


Turkce dersi tartisilacak konular,  content