+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Zarflar nedir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Zarflar nedir ?
  Zarflar Hakkında Bilgi


  Tanımı : Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.

  Zarfların Özellikleri
  1 - Tek başlarına iken sıfatlar gibi isimden başka bir şey değildir. Zarf oldukları ancak cümlede belli olur.
  2 - Cümlede genellikle zarf tümleci olarak kullanılır.
  3 - Çekimsiz kelimelerdir. İsim çekim eki (hâl, iyelik, çoğul ekleri vb.) almazlar. Ama isim olarak kullanılabilenler bu görevde iken bu ekleri alabilirler.
  4 - Zarfların birçoğu sıfat ya da isim olarak da kullanılabildiği için sıfatların ve zarfların tanımı ve özellikleri iyi bilinerek bu fark ortaya konmalıdır. Sıfat isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir. Ama zarf isimden önce gelmez.

  Zarf Örnekleri
  Bugün çok yürüdüm. (fiilden önce)
  Buraya yarın gelecekler. (fiilden önce)
  İki eski dost akşama kadar sohbet etti. (fiilden önce)
  Yarın da bayağı çok yürüyeceğiz. (zarftan önce, fiilden önce)
  En güzel sen konuştun. (zarftan önce, fiilden önce)
  En doğru kararı vermeliyiz. (sıfattan önce)
  Çok hararetli tartışmalar oldu. (sıfattan önce)
  Dün hava daha soğuktu. (adlaşmış sıfattan önce)
  Mevsimlerin en güzeli ilkbahardır. (adlaşmış sıfattan önce)
  Dargın durarak bir şey kazanamazsın. (fiilimsiden önce)


  A. Görev ve Anlam Bakımından Zarflar  1 - Durum Zarfları
  (Özet)
  Fiilin durumunu yani nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Fiile sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir.

  Örnekler:
  O, hızlı koşardı. (Nasıl koşardı?)
  Çok tatlı gülümsüyor. (Nasıl gülümsüyor?)
  Bu günler zor geçecek. (Nasıl geçecek?)

  cümlelerinde altı çizili sözler durum bildiren zarflardır. Bu sözcüklerden sonra isim gelseydi sözcükler sıfat olacaktı.

  Kurallar:
  Zarfın mutlaka fiillerden önce gelmesi şart değildir. Zarfla fiil arasına başka sözcükler girebilir.
  “Dışarıdan kesik kesik köpek havlamaları geliyordu.”
  cümlesinde “kesik kesik” zarfıyla onun nitelediği fiil arasına başka öğe girmiştir. Elbette bu zarfın özelliğini değiştirmez.


  Durum Zarfları
  (Detay)
  Tanımı : Hâl ve tavır ifade eden zarflardır.

  Özellikleri ve Örnekler
  Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu; kimi zaman da zarfların durumunu gösterir. Bu zarflar da kendi içinde sınıflandırılabilir:


  a. Niteleme Zarfları

  Fiile “nasıl” sorusu sorularak bu zarflar bulunabilir.

  Özellikleri:
  1 - Niteleme sıfatlarının çoğu niteleme zarfı olarak kullanılabilir.

  Örnekler:
  Eğri oturalım, doğru konuşalım.
  Düşüncelerini ne güzel dile getirebiliyorsun!
  Çocukça hareket ediyorsun.
  Böyle gelmiş, böyle gider.
  Söyleyeceksen böyle söyle.

  2 - CE eşitlik eki ve -lE vasıta hâl eki almış kelimeler durum zarfı olarak kullanılabilir:

  “ kardeşçe, gizlice, sessizce, hafifçe, yavaşça, hızlıca”
  “hızla, kahkahayla”

  Örnekler:
  Küçük kız güzelce süslendi. (niteleme)
  Babasını sevinçle karşıladı. (niteleme)

  3 - Bağ-fiiller (zarf-fiil), deyimler, yansımalar, ikilemeler de niteleme zarfı olarak kullanılırlar:

  “gülerek, ağlayarak, oturmadan, gelip”
  “gözü arkada kalarak, canından bezmişçesine”
  “şakır şakır, tık tık, küt küt, şırıl şırıl”
  “dik dik, boylu boyunca, tatlı tatlı”

  Örnekler:
  Adam çekine çekine içeri girdi. (niteleme)
  Kâğıtları paket paket gönderdi. (niteleme)
  Yiğitseniz teker teker gelin. (üleştirme, niteleme)

  4 - İsimler de niteleme zarfı olarak kullanılabilir:

  Gül kokuyordu teni.
  O, bu dünyada delikanlı yaşadı.


  b. Kesinlik Zarfları


  “elbet, elbette, asla, mutlaka, hiç mi hiç, ne olursa olsun, kuşkusuz, hiç kuşkusuz”

  Örnekler:
  Elbet bir gün buluşacağız.
  Seni asla unutmayacağım.
  Hayvanları ve bitkileri hiç incitmem.
  İyiliklerinizin karşılığını mutlaka göreceksiniz.


  c. Yineleme Zarfları  Örnekler:
  İkide bir karşıma çıkıyor.
  Konuyu bir daha anlatayım.
  Bu akşam yine arayacağım.


  d. Olasılık Zarfları


  “bakarsın, belki, ola ki, sanıyorum.”

  Örnekler:
  Ola ki arayacağı tutar.
  Sanıyorum aramaz.


  e. Yaklaşıklık Zarfları


  “aşağı yukarı, şöyle böyle, hemen hemen”

  Örnekler:
  İşim hemen hemen bitti. (yaklaşıklık)


  f. Üleştirme Zarfları


  Örnekler:
  Uçaklar ikişer ikişer geçiyordu üstümüzden
  Askerler teker teker nöbet yerlerine dağıldılar.


  g. Sınırlama Zarfları


  Örnekler:
  Dün ancak iki saat çalışabildim.
  Bu kötü alışkanlıklardan artık uzak durmalısın.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Zarflar hakkında bilgi


  Eylemleri
  , eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.

  1. İhtiyar, kapıyı yavaşça açtı.
  2. Dün aldığımız yumurtalar bayatmış.
  3. Sınavda çok kolay sorular vardı.
  4. Çocuk ne güzel konuşuyordu.


  Bu cümlelerin birincisinde, “yavaşça” sözcüğü “açmak” eylemini “durum” yönüyle; ikincisinde, “dün” sözcüğü “aldığımız” eylemsisini “zaman” yönüyle; üçüncüsünde “çok” sözcüğü “kolay” sıfatını “miktar” yönüyle; dördüncüsünde “ne” sözcüğü “güzel” zarfını derece yönüyle belirttiğinden belirteç görevinde kullanılmıştır.

  Buna göre, belirteçleri şu şekilde gruplandırabiliriz:


  1. Durum (Hal) Belirteci
  2. Zaman Belirteci
  3. Yer – Yön Belirteci
  4. Azlık – Çokluk (Miktar) Belirteci
  5. Soru Belirteci


+ Yorum Gönder