+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sert sessiz harfler hangileridir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sert sessiz harfler hangileridir?
  Sert sessiz harfler

  Sert sessiz harfler hangileridir?

  Sert sessiz harfler,ünlü harfler,ünsüz harfler nelerdir ? özellikleri nelerdir ?

  Sert sessiz harfler,
  Sesli Harfler,
  Sessiz harfler,
  Türkçemizde kullanılan harflerin Kullanılımı.

  Türkçemizde kullanılan harfler 29 tanedir

  8 tanesi sesli ( Ünlü )

  21 tanesi sessiz ( Ünsüz )

  Ünlü harfler Geniş Dar Geniş Dar

  -------------------------------------------------------------

  Kalın A I O U

  İnce E İ Ö Ü


  Büyük sesli uyumu :

  Bir kelimenin ilk hecesindeki sesli kalınsa , sonraki hecelerin seslileri de

  kalın olur..

  Eğer ince olursa , sonraki hecelerin seslileri de ince olur .

  İşte buna Büyük sesli uyumu denir

  örnek :

  **** a + ğaç ; bo + ya ; ge + mi ; kö + pek

  kalın kalın kalın kalın ince ince ince ince

  Kelimelere eklenen eklerde genellikle bu kurala uyarlar ___________

  örnek :

  Bö - cek + ler ( ince + ince + ince )

  A - kıl + lı ( kalın + kalın + kalın )

  Ci - ğer + ci ( ince + ince + ince )

  Kural 1 :

  Birleşik kelimelerde Büyük sesli uyumu aranmaz ..

  örnek :

  Boğaziçi ____ B o ğ a z + i ç i ( k + k + i + i )

  Atatürk ____ A t a + t ü r k ( k + k + i )

  --------------------------------------------------------------

  Kural 2 :

  ( yor ) , ( ken ) , ( ki ) , ( leyin ) ekleri Büyük sesli / ünlü uyumu

  kuralına uymaz .

  örnek :

  Getiriyor ____ Ge + ti + ri + yor ( ek ) ( i + i + i + k )

  sabahki ____ Sa + bah + ki ( k + k + i )

  Akşamleyin ___ Ak + şam + le + yin ( k + k + i + i )

  ---------------------------------------------------------------------

  Kural 3 :

  Yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimelerde Büyük sesli uyumu

  aranmaz

  örnek :

  K a l e m ; K i t a p ; O t o b ü s ; T e l e v i z y o n

  Kalem : ( k + i )

  Otobüs : ( k + k + i )

  Televizyon : ( i + i + i + k )
  --------------------------------------------------------------------

  Küçük sesli uyumu :

  Kelimelerde Düz ünlülerden ( a , e , ı , i ) sonra düz ünlüler , veya

  yuvarlak ünlülerden ( o , ö , u , ü ) sonra ya dar -yuvarlaklar ( u , ü )

  yada düz - genişler ( a , e ) gelirse bu uyuma küçük sesli uyumu denir

  örnek :

  Bakırcı ____ Ba + kır + cı ( hepsi düz ünlü )

  Yumruklamak ____ Y u m + r u k + l a + m a k ( y.ü + y + d.ü + d.ü )

  y.ü : yuvarlak ünlü

  y : yuvarlak

  d : düz ünlü
 2. Acil

  Sert sessiz harfler hangileridir? isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


sert sessiz harfler,  sert sessiz harfler hangileri,  sessiz harfler,  sert sessiz harfler nelerdir