+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türemiş isimlere örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türemiş isimlere örnekler
  Türemiş isimler nedir


  İsim veya fiil kök ve gövdeleriyle yansıma kelimelere bir yapım ekinin getirilmesiyle oluşturulmuş, şekil ve anlam olarak yeni isimlere denir.

  İsimden türeyenler: kömürlük, kitaplık, tuzluk, başlık, kulaklık, gecelik, gençlik, insanlık, Türklük, çocukluk, hanımlık, kardeşlik, Müslümanlık, kulluk, erkeklik, bilgelik, bayramlık, kışlık, akşamlık, gömleklik, iyilik, güzellik, küçüklük, öğretmenlik, doktorluk, veterinerlik, eczacılık, arıcılık, demircilik, kılavuzluk, rehberlik…
  Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça, Çatalca, Yenice, Çamlıca, Taşlıca, Ilıca, delice, karaca, kokarca, yumuşakça…
  sanatçı, kiracı, inşaatçı, yolcu, çaycı, şakacı, duacı, milliyetçi, Türkçü, halkçı, sözcü, tiyatrocu, kemancı…
  Ankaralı, Konyalı, köylü, kentli, Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu, Sözlü, evli, nişanlı…
  etçil, otçul, insancıl, evcil, bencil, ölümcül…
  vatandaş, yurttaş, gönüldaş, anlamdaş, meslektaş…
  Aligil, Yaşargil, ancamgil…
  geceleyin, akşamleyin, sabahleyin, gündüzleyin…
  birinci, üçüncü, sonuncu, üçer, beşer, yedişer, dörder, altışar…
  gelincik, kızılcık, elmacık, kulakçık, karıncık…

  Yansımalardan türeyenler: çıtır-tı, cızır-tı, şakır-tı, şıkır-tı, homur-tu, gıcır-tı, patır-tı

  Fiilden türeyenler: gel-mek, oku-mak, ye-mek, iç-mek, çalış-mak…
  yemek, çakmak, ekmek, ilmek, kaymak,
  başlama, okuma, yazma, nakletme, hasta olma, danışma, sevme, inanma…
  Asma (yaprağı), bölme (işlemi), danışma (memuru), dondurma (külâhı), kavurma, işletme, bağlama (:saz)…
  Gülün açılış-ını seyret.
  Kapının kapanış-ı çok ses çıkarıyor.
  Adam oturuş-undan bellidir.
  seziş, biliş, alış, veriş, anlayış…
  Bu görüşü benimsemedim.
  Bir buluş yapmış ki sorma
  Alış verişe çıkacağız.
  Sende hiç anlayış yok mu?…
  Çıkış ne taraftaydı?
  Okur yazar, yazar kasa, bilir kişi, gelir gider, keser, güler yüz, tanıdıklar,
  alacak(lı), yakacak, yiyecek, giyecek, içecek(lerimiz)…
  Geçmiş, çok bilmiş…
  Alım, satım, atım, yatırım, seçim, ölüm, yıkım, verim, biçim, giyim, kuşam, takım, kavram, üretim, bölüm, çözüm, uyum, çekim…
  Sevgi, saygı, görgü, bilgi, duygu, örgü, sergi, vergi, övgü, algı, tutku, uyku, biçki, baskı, içki, atkı, keski…
  Yazı, sıkı, yapı, ölü, korku, batı, gezi, bölü, koşu, doğu, artı, tartı, sürü, örtü, çeki, duru, sayı…
  Korkunun ecele faydası yok.
  Doğuyu, batıyı karıştırdık.
  Ölü balıklar suyun yüzündeydi.
  Yurdun batı tarafı soğuyacak.
  kurucu, yüzücü, gidici, öğren(i)ci, dilen(i)ci…
  Eskiden iyi yüzücü imiş.
  Okuyucu sayısı günden güne artıyor.
  kızartı, karartı, bağırtı…
  konak, durak, yatak, dönek, ürkek, korkak, bıçak…
  inanç, sevinç, usanç…
  alıntı, akıntı, söylenti, toplantı, yaşantı, sarsıntı
 2. Acil

  Türemiş isimlere örnekler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder