+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda 12. Sınıf Dil ve Anlatım Nazım Şekli Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Nazım Şekli
  12. Sınıf Dil ve Anlatım Nazım Şekli

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Nazım Şekli Hakkında

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Nazım Şekli Konusu

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Nazım Şekli İle İlgili Bilgi  Nazım Şekli (Nazım Biçimi)

  Bir yapıt ya da yazınsal yaratının dışsal yapısına, içerik dışında kalan öğelerine “biçim (şekil)” denir. Manzumelerin uyak örgüsü, nazım birimi, ölçüsü ve konusuna göre kazandığı dış özelliğin genel adına ise “nazım biçimi (şekli)” denir.

  Halk edebiyatında nazım biçimi olarak “destan, koşma, semai, varsağı, mâni, türkü, ilahi, nefes, şathiye vb.” kullanılmıştır.

  Klasik Türk edebiyatında (divan edebiyatı) nazım biçimi olarak “gazel, kaside, mesnevi, mersiye, muhammes, müseddes, terbi, müstezat, terkibibent, terciibent, rubaî, murabba, şarkı, tuyuğ vb.” kullanılmıştır.

  Tanzimat sonrası Türk edebiyatında ise Batı’nın etkisiyle yeni nazım biçimleri olarak “sone, terza-rima, serbest müstezat” gibi biçimler karşımıza çıkar.
 2. Acil

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Nazım Şekli isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder