+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Dil ve Anlatım Şiirde Tam Kafiye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dil ve Anlatım Şiirde Tam Kafiye
  Dil ve Anlatım Şiirde Tam Kafiye

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Şiirde Tam Kafiye

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Şiirde Tam Kafiye Konusu

  12. Sınıf Dil ve Anlatım Şiirde Tam Kafiye Ders Anlatım
  Dize sonlarındaki iki ses (harf) benzerliğine “tam uyak” denir. Tam uyak, tam ses değerindedir. Tam uyağı oluşturan seslerin biri ünlü biri ünsüzdür. Ancak üzerinde uzatma işareti bulunan “â, û, î” sesleri ile yapılan uyaklar da tam uyak kabul edilmektedir. Çünkü uzatma işareti bulunan sesler tam ses sayılmaktadır.

  Bütün sevgileri atıp içimden
  Varlığımı yalnız ona verdim ben
  Elverir ki bir gün bana derinden
  Ta derinden bir gün bana “gel” desin

  Ahmet Kutsi Tecer’e ait olan yukarıdaki dörtlükte, dize sonlarında bulunan “içimden, ben, derinden” sözcüklerindeki benzer olan “en” sesleri tam kafiye yapılmıştır.

  Çiçek ülkesinden girerken yaza
  Örer her doğan gün bir altun koza

  Yukarıdaki dizelerin sonlarında yer alan “yaza, koza” sözcüklerindeki benzer olan “za” sesleri tam kafiye oluşturmuştur.

  Eski dilde okunuşu aynı olan sözcüklerin dize sonlarında bulunması kafiye oluşturur.

  Adalardan yaza ettik de vedâ
  Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ
  Seni hatırlıyoruz Viranbağ

  Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olan bu dizelerin sonlarındaki sesleri inceleyelim. İlk dizenin sonundaki “ved┠sözcüğünün sonundaki “â” sesi uzun okunur. İkinci dizenin sonunda “dağ” sözcüğü ile üçüncü dizenin sonundaki “Viranbağ” sözcüklerinde bulunan “ağ” sesleri de “veda” sözcüğündeki “â” sesi gibi okunur. Bu bağlamda bu dizelerdeki (â, ağ, ağ) sesleri tam kafiye oluşturmaktadır.

  Üstünde uzatma işareti bulunan ünlüler iki ses sayıldığından tam kafiye oluşturur.

  Bir dize işittim yine ey şûh-ı dil ârâ
  Bir hoşça da bilmem ne demek istedi ammâ

  Nedim’e ait olan bu dizelerdeki “dil âr┠ve “amm┠sözcüklerinin sonlarındaki benzer olan “â” sesleri, tam kafiye oluşturmaktadır. Çünkü bu sesler uzun ünlüdür.
 2. Acil

  Dil ve Anlatım Şiirde Tam Kafiye isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder