+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Kısaltmaların yazımıyla alakalı örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kısaltmaların yazımıyla alakalı örnekler
  Kısaltmaların yazımı açıklamalı örnekler

  Kısaltmaların yazılışlarına ve okunuşuna dikkat edilmelidir. Çünkü ekler kısaltmaların okunuşuna göre gelir. İki tür kısaltma vardır:
  1- Tek kelimeden yapılan (küçük harflerle) kısaltmaların çoğunda nokta kullanılanlar:
  c. (cilt); s. (sayfa); bk. (bakınız);sk. (sokak);


  2- Ölçü, para ve yönlerin adlarının kısaltmaları noktasız yazılır:
  cm (santimetre), g (gram), mm (mililitre), TL (Türk Lirası), GD (Güneydoğu)


  3- Birden fazla kelimeden oluşan kısaltmalar:
  Her kelimenin ilk harfi alınarak oluşmuştur.
  PTT’nin, MTA’dan, DSİ’ ye, TDK’nin…
  Okunuşu; her ünsüz harften sonra “e” ünlüsü getirilerek olur. Ekler ise son harfin okunuşuna göre getirilir. TDK’nin (Te De Ke’nin)…


  4- Birden fazla kelimeden oluşan isimlerin kısaltmasında; baş harflerin yanında bazı seslerin de kısaltmaya eklendiği durumlarda, kısaltma bir kelime gibi okunur ve ekler de bu kelimenin okunuşuna göre gelir.
  BOTAŞ’ın, TÜBİTAK
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Kısaltmaların Yazımı

  Kısaltma; bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. Yapı> kısaltmaların benimsenmesi, yaygınlaşması ve herkes tarafından anlaşılması gerekir.

  AA, AB, ABD, age., AGİK, AIDS, aids, AKM, Alb., Alm., anat., AOÇ, AP, APS, Apt., Ar., Ar. Gör., ark., Asb., ASELSAN, Asist., ASKİ, AŞTİ, AT, Atğm., ATO, AÜ, AÜ, AÜ, Av., B (batı), B. (bay), bağ., BAĞ-KUR, BBC, BCG, BDT, bk. (bakınız), BM, Bn. (bayan), BOTAŞ, Bşk., C. (cilt), DGM, dm, EKG, ed. (edebiyat), FIFA, Fr., g, GAP, gr, HABITAT, Hz., İETT, KBB, km, l, m, Mah., MKE, No. veya Nu., öl., sn (saniye), TIR, TL, yy., zool.

  „ Kurum, kuruluş, müessese, makam, üniversite adlarının kısaltmalarında bütün harfler büyüktür. Harfler arasına nokta koymaya gerek yoktur.

  TRT, TBMM, İTÜ, DSİ, TDK, TTK, MEB, AÜ DTCF, DAÜ, D, B, K, G, KB, GB, KD, GD (son sekizi yön adı)

  Bu kısaltmalardan sonra gelen çekim ekleri kesme ile ayrılır. Ekler son harfin okunuşuna göre belirlenir; kelimenin uzun şeklinin okunuşuna göre değil:

  MEB’e, TBMM’nin, DTCD’ne değil DTCF’ye, İTܒnden değil İTܒden

  Bazı kısaltmalar da kelime gibi oluşturulmuştur.

  ASELSAN, BOTAŞ, İLESAM, SEKA, TÖMER, TEDAŞ

  Bunlara getirilen ekler de düz okunuşa göre belirlenir:

  ASELSAN’da, BOTAŞ’a, İLESAM’ın, SEKA’nın, TÖMER’den, TEDAŞ’ta

  Nokta kullanılan kısaltmalar da vardır. Bunlardan sonra getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz:

  K.K.K., M.Ö., M.S., P.K., T.C.

  „ Özel isim veya unvan olan bir kelime birkaç harfle kısaltılıyorsa yalnız ilk harf büyük yazılır.

  Prof., İst., Doç., Dr., Av., Alb., Gen.
  Alm. (Almanca), İng., Kocatepe Mah., Güniz Sok.

  Bu kısaltmalara ek getirilirken kelimenin uzun şeklinin okunuşu esas alınır; ekler kesmeyle ayrılmaz:

  İst.da, Alm.yı, İng.ye

  „ Özel isim olmayan kelimelerin kısaltması küçük harfle başlar.


  C. (cilt), s. (sayfa), bkz.(bakınız), vb. (ve benzeri), vs. (ve saire), is. (isim), sf. (sıfat), hz. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya)

  Bu kısaltmalara ek getirilirken kelimenin uzun şeklinin okunuşu esas alınır; ekler kesmeyle ayrılmaz:

  vb.leri, vs.den, is.ler, sf.lar, hz.da, çev.e, ed.ı, fiz.le, kim.da

  „Elementlerin ve ölçülerin kısaltmalarında nokta kullanılmaz:

  C, Ca, Fe, m, mm, cm, km, g, kg, l, mg

  Bu kısaltmalara ek getirilirken kelimenin uzun şeklinin okunuşu esas alınır; ekler nokta kullanılmadığı için kesmeyle ayrılır:

  m’ye, mm’de, cm’yi, km’ye, g’dan, kg’dan, l’de, mg’ı

  „Sert sessizle biten kısaltmalara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde okunuşta sondaki sert ünsüz yumuşamaz:

  AGİK’in (agiğin değil agikin), TÜBİTAK’a (tübitağa değil tübitaka)

  Ancak “birlik” kelimesiyle kurulan kısaltmalarda yumuşama görülür:

  ÇUKOBİRLİK’e (çukobirliğe)

 3. Ziyaretçi
  Özel isimlerin kısaltması büyük harfle başlar ve sonuna nokta konur.

  Örnek
  » Alb. (albay), Prof. (profesör), Cad. (cadde)…
  NOT: Noktalı kısaltmalara ek getirilecekse kelimenin okunuşu esas alınır. Ek, noktanın yanına yazılır.

  Örnek
  » Alb.dan, Prof.ün, yy.ın…
  » Birkaç sözcükten oluşan kurum, kuruluş adları, her sözcüğünün ilk harfi alınarak kısaltılır ve her harf büyük yazılır. Ayrıca bu kısaltmalar arasına nokta konmaz.

  Örnek
  » TRT, PTT, DSİ, TEK (doğru)
  T.R.T., P.T.T., D.S.İ., T.E.K. (yanlış)
  » Birkaç sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları, kullanılan harflere göre okunur. Kısaltmaya ek getirildiğinde ek, kısaltmanın okunuşuna göre, kesme işareti ile ayrılarak yazılır.

  Örnek
  » TDK -Te De Ke şeklinde okunur.-
  “TDK’da çalışıyorum.” ifadesi yanlıştır.
  “TDK’de çalışıyorum.” ifadesi doğrudur.
  » Bazı kısaltmalar küçük harfle yazılır ve kendilerinden sonra nokta konmaz.

  Örnek
  » m (metre), l (litre), g (gram)…
  » Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde sözcüğün okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.

  Örnek
  » TRT’dan (yanlış) TRT’den (doğru)
  THY’dan (yanlış) THY’den (doğru)
  kg’den (yanlış) kg’dan (doğru)
+ Yorum Gönder


kısaltmalara örnekler,  kısaltma örnekleri,  kısaltmalara örnek,  kısaltmaların yazımı ile ilgili örnekler,  kısaltmalarla ilgili örnekler,  kisaltmalara ornek