+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türkçe sözlük kullanmanın önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkçe sözlük kullanmanın önemi nedir
  Türkçe sözlük kullanmanın önemi nedir
  Türkçe sözlük kullanmanın önemi

  Dil, insanlık tarihiyle beraber ortaya çıkmış ve süregelmiş bir
  olgudur Bu süreçte insan ve iletişim birbirine koşut olarak gelişim
  göstermiştir Dil, kültürün en temel ögesi olarak insanlar arası
  iletişimde en etkin araç olarak kabul edilmektedir Dilin düşünceyi
  etkilemesi, kültürel değerleri nesilden nesile aktarması ve millete yön
  vermesi yaşamsal önem arz etmektedir
  trkeszlkkullanmannnemi.jpg

  Dilin düşünce ile etkileşimi göz önüne alındığında, dilde
  oluşabilecek kirlenme zaman içinde millî kültür yapısını da
  bozabilecektir Dilde meydana gelen kirlenmeye yabancı dillerden
  dilimize giren çok sayıda sözcük ve dilimizin yanlış kullanımı neden
  olmaktadır Yabancı sözcükler dilbilimin öngördüğü incelemeden
  geçirilmeden kullanılmamalıdır Bu sözcüklerin yerine Türkçe karşılığı
  olanların kullanılmasına özen gösterilmelidir
  ATATÜRK, Türk kimliği ve kültürünün en önemli unsuru olarak
  Türkçeyi görmüştür Ulu önder, “Millî his ve dil arasındaki bağ çok
  kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî hissin inkişafında başlıca
  müessirdir Türk dili dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla
  işlensin Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini
  de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır” diyerek dilimizin
  önemini ve yabancı dillerden korunması gerektiğini ortaya koymuştur
  Ancak sonraki dönemlerde dilimizde kirlenme başlamış, son yıllarda
  ise bu kirlenme daha da artmıştır
  Bu kirliliğin önlenebilmesi için Türkçemiz doğru kullanılmalı,
  yabancı sözcüklerden arındırılmalı, yazım kurallarına uyulmalı, yazılı
  anlatımlarda, Türk Dil Kurumunun en son hazırladığı “Türkçe Sözlük”
  ve “Yazım Kılavuzu” esas alınmalı, bilişim ve iletişim teknolojisi takip
  edilmelidir
  Günümüzde gelişen teknoloji ile uzaklar yakın olmakta, pek çok
  eylem iletişim araçlarıyla gerçekleştirilebilmektedir Bu araçları
  kullanırken gereksinim duyacağımız en önemli araç dildir Dili doğru
  kullanmak, insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıracak, aynı zamanda
  millî kimlik ve kültürümüzün korunmasına katkı sağlayacaktır

  Dilimizi Niçin Doğru Kullanmalıyız?

  Dil ekmek gibi, su gibi günlük yaşamımızın içindedir ve
  soluduğumuz hava gibi bizi sarar; bundan dolayı onun varlığını
  hemen hemen hissetmeyiz Gerçekten dil, üzerinde yaşadığımız
  toprak gibi ürünlerini sessizce bize sunar ve bizler bu sonsuz
  bahçenin meyvelerini sadece toplarız Aslında dile, insanlığın en
  büyük buluşu olduğu için daha fazla ilgi göstermemiz gerektiği
  kanısındayız Çünkü insanlarla, düşüncelerle, nesnelerle aramızdaki
  en önemli iletken dildir
  İnsanları, düşünceleri, nesneleri, dilin aracılığıyla kavrarız Dil
  aracılığıyla kendimizi ifade ederizİşte dilin önemi burada ortaya
  çıkıyor Türkçemizi niçin doğru kullanmalıyız, sorusunun cevabı da
  buradadır Dili doğru kullandığımızda o iyi bir iletkendir; yanlış
  kullandığımızda ise kötü bir iletkendir
  Biz dili ne kadar iyi tanıyor, dili ne kadar iyi kullanıyorsak
  iletişimimiz o kadar iyi olacaktır Dil bizi başkalarına, başkalarını ve
  başka nesneleri bize yansıtan bir aynadır Dili doğru kullanmak, doğru
  anlamak bu aynayı mükemmelleştirmek demektir Kullandığımız
  çağdaş araçlardaki göstergelerin, ekranların, ibrelerin bir an için
  bozuk olduğunu düşünün Bu bir felakettir Fakat bir toplum için
  ondan daha büyük bir felaket vardır ki o da insanlar arasında, bir iş
  bölümü içinde görev alan kişiler arasında, fikir ve görüş alışverişinde
  bulunanlar arasında dil aynasının görevini tam yapamamasıdır
  Düşüncelerimizin anlaşılmasını istiyorsak, bunun en kestirme yolu
  dile hâkim olmaktır
  Dil üzerinde düşünür ve dili bir düşünce odağı gibi kabul
  ederseniz dilin düşünce yaşamımızı zenginleştireceğini göreceksiniz
  Dil düşüncenin evidir; binlerce yıllık insan zekâsı sözcüklerde,
  deyimlerde, ifade kalıplarında gizlidirİnsanlık tarafından bilgilerimizi
  depolamak için kullanılan ilk araç dil olmuştur Bugün aynı işi daha
  sistemli yapması için bilgisayarı yarattık Buna rağmen günümüz için
  şunu söyleyebiliriz: Dile yüklenmiş bilgi, bilgisayarlarımıza yüklenmiş
  bilgiden fazladır Dil, bilgisayarlardan fazla olarak bilgilerin sadece
  yüklendiği yer değildir, aynı zamanda bilginin üretim alanıdır Kısaca
  üzerinde durulması gereken konu, dilin düşüncelerimizi yansıtan bir
  araç olduğu gibi düşüncelerimizi geliştiren bir alan olduğudur Basit
  bir örnek verelim: Bir insanın bildiği sözcük sayısıyla, düşünce
  zenginliği doğru orantılıdır
 2. Ziyaretçi

  sağ olun çok yardımcı oldunuz
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Kaynak kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir

  kaynak -ğı isim

  1. isim Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz
  “Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi.” – Y. K. Karaosmanoğlu
  2. Bir şeyin çıktığı yer, menşe
  “İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre…”
  3. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge
  “Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur.” – F. R. Atay
  4. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans
  “Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır.”
  5. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür
  6. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi
  7. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi
  8. fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer
  “Işık kaynağı.” “Isı kaynağı.”

  *kaynak
  İng.: resource

  *kaynak
  Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yer.
  T. : memba İng.: spring Fr.: source Alm.: Quelle
  Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  *kaynak


  Işık, elektromagnetik dalga gibi erke türlerini üretip dışarı salan cisim ya da yer.
  T. : menba’ İng.: source Fr.: source Alm.: Quelle
  Gökbilim Terimleri Sözlüğü

  *kaynak
  Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerine verilen genel ad.
  İng.: resource
  İktisat Terimleri Sözlüğü

  *kaynak

  Metal parçalarını ısı etkisi ile eriterek birbirlerine yapıştırma.
  İng.: welding Fr.: soudage Alm.: Schweissen
  Kimya Terimleri Sözlüğü

  *kaynak
  T. : memba İng.: source Fr.: source Alm.: Quelle
  Madencilik Terimleri Kılavuzu

  *kaynak

  İki metalin birbirine kaynatıldığı bölge.
  İng.: weld Fr.: soudure Alm.: Schweissstelle
  Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

  *kaynak
  (fizik, jeoloji, coğrafya)
  T. : menba Fr.: source
  Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  *kaynak
  Yeraltı suyunun doğal olarak yeryüzüne çıktığı yer.
  T. : Menba İng.: Spring Fr.: source Alm.: Quelle
  Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  *kaynak

  Yığın iletişiminde bilgi ve iletiler üreten ve bunları iletişim araçlarıyla alıcıya ileten odak.
  T. : menşe İng.: initiator
  Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

+ Yorum Gönder


sözlük kullanmanın önemi,  sözlük kullanmanın önemi nedir,  türkçe sözlük,  türkçe sözlük kullanmanın önemi,  sözlük kullanmamızın nedenleri,  türkçesözlük kullanma afişleri