+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Kelimeler Bilgisi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kelimeler Bilgisi Nedir
  Kelimeler bilgisi nedir
  Kelimeleri bilgisi
  Bir sözcük, anlam yüklenen, az çok birbirine sıkı sıkı bağlı bir ya da daha fazla biçimbirimden (morfem) oluşan, ses değeri taşıyan dil birimidir. Sözcükler, bir kök ve ona bağlı bir ya da daha fazla ekten oluşabilir. Sözcükler bir araya gelerek sözcük öbekleri, cümlecik ve cümleleri meydana getirirler. Sözcükle ilgili dil bilgisi kitaplarında çok farklı tanımlamalar vardır. * Ad ya da İsim * Önad ya da Sıfat * Adıl ya da Zamir * Belirteç ya da Zarf * İlgeç ya da Edat * Bağlaç * Ünlem * Eylem ya da Fiil Bu söcük türlerinden ilk yedisi ad soyludur. Eylemler ise kendi içinde önemli bir sözcük türünü oluşturur. Sözcük türleri içinde en önemlileri ad ve eylemlerdir. Jean Deny, Türkçe'deki sözcük türlerini ad, eylem ve ilgeç olmak üzere üçe ayırır. Bu temel ayrım Türkçe için genelde kabul gören bir anlayışı gösterir. Çünkü, dilin anlatım yapısının temelinde yapılan bir iş vardır, bir de işi yapan kişi bulunur. Ad işi yapanı, eylem işin yapılışını bildirir. Öteki sözcük türleri ise yalnızca ad ve eylemin anlamlarını tamamlar
 2. Acil

  Kelimeler Bilgisi Nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder