+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Ek-Fiilin Yazımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ek-Fiilin Yazımı
  Ek-Fiilin Yazımı hakkında bilgi

  Ek-fiil isimlerin yüklem olmasını sağlayan ektir..
  a. Ek-fiil (imek fiili) eklendiği kelimeye bitişik de yazılabilir ondan ayrı da… Ama genellikle bitiştirilir. Ayrı yazıldığı zaman ünlü uyumlarına uyup uymadığına bakılmaz. Bitişik yazılan ek-fiil “büyük ve küçük ünlü uyumu” kurallarına uyar.
  1. Sessiz harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki “i” düşer:
  rahatsız idim>rahatsızdım,
  çocuk ise>çocuksa,
  Serkan imiş>Serkan’mış,
  koşar iken>koşarken
  Suçlanan ben imişim>benmişim
  Biz imişiz>bizmişiz
  Meğer sen ne çalışkan imişsin>çalışkanmışsın
  Çalışkan imişsiniz>çalışkanmışsınız
  Adam yirmi yıldır evine hasret imiş>hasretmiş
  2. Sesli harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki “i” düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir:
  Bir güzelin hayranı i-di-m>hayranıydım, hayranı idik>hayranıydık
  Zeki idi>zekiydi
  Ali imiş>Ali’ymiş,
  Hasta ise>hastaysa,
  Nöbetçi iken>nöbetçiyken,
  Merhametli imişler>merhametliymişler
  Merhametliler imiş>merhametlilermiş
  b. Fiillere getirildiğinde onların birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlayan ek-fiil bitişik de ayrı da yazılabilir:
  çalışmış i-di-k>çalışmıştık
  okuyor i-se>okuyorsa
  okuyor i-miş-ler/okuyorlar imiş>okuyorlarmış
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ek-Fiilin Yazımı

  Ek-fiil isimlerin yüklem olmasını sağlayan ektir..

  a. Ek-fiil (imek fiili) eklendiği kelimeye bitişik de yazılabilir ondan ayrı da Ama genellikle bitiştirilir. Ayrı yazıldığı zaman ünlü uyumlarına uyup uymadığına bakılmaz. Bitişik yazı> ek-fiil “büyük ve küçük ünlü uyumu” kurallarına uyar.

  1. Sessiz harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki “i” düşer:

  rahatsız idim→rahatsızdım,
  çocuk ise→çocuksa,
  Serkan imiş→Serkan’mış,
  koşar iken→koşarken
  Suçlanan ben imişim→benmişim
  Biz imişiz→bizmişiz
  Meğer sen ne çalışkan imişsin→çalışkanmışsın
  Çalışkan imişsiniz→çalışkanmışsınız
  Adam yirmi yıldır evine hasret imiş→hasretmiş

  2. Sesli harfle biten kelimeye bitiştiriliyorsa, başındaki “i” düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir: [1]

  Bir güzelin hayranı i-di-m→hayranıydım, hayranı idik→hayranıydık
  Zeki idi→zekiydi
  Ali imiş→Ali’ymiş,
  Hasta ise→hastaysa,
  Nöbetçi iken→nöbetçiyken,
  Merhametli imişler→merhametliymişler
  Merhametliler imiş→merhametlilermiş

  b. Fiillere getirildiğinde onların birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlayan ek-fiil bitişik de ayrı da yazılabilir:
  çalışmış i-di-k→çalışmıştık
  okuyor i-se→okuyorsa
  okuyor i-miş-ler/okuyorlar imiş→okuyorlarmış
+ Yorum Gönder