+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Dünya Dilleri Kaç Gruba Ayrılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dünya Dilleri Kaç Gruba Ayrılır
  Dünya dilleri kaç gruba ayrılır
  Dünya dilleri kaça ayrılır
  Yazılı belgelere dayalı olarak yeryüzündeki diller incelendiğinde, bugüne kadar dünyada yaklaşık 3000 dil konuşulduğu tespit edilmiştir. Ancak bunların 120 kadarının devlet dili, bunlardan da 10 kadarının medeniyet dili seviyesine ulaştığı ifade edilmiştir. Yeryüzündeki diller yapıları ve kaynakları (menşe) bakımından çeşitli gruplara ayrılır: Kaynakları (menşe) bakımından birbirine yakın olan diller, ana dilden gelişme yoluyla ayrılmış akraba dillerdir. Böyle aynı kaynaktan gelen diller dil ailesi
  Yeryüzündeki başlıca dil aileleri şunlardır: denilen topluluğu meydana getirirler.
  Menşe ( kaynak ) Bakımından Dünya Dilleri
  Bu gün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Prof. Dr. Doğan Aksan'a göre bu sayı 3000 ile 5000 arasındadır. Bu dillerin bir kısmı gelişmiş "imparatorluk dilleri"dir, bir kısmı da çok basit yazı dili bile olmayan kabile dilleridir. Bazı diller bugün konuşulmamaktadır. Mesela Latince, Sümerce, Hititçe, Akadca bugün hiçbir millet tarafından konuşulmamaktadır. Bir dilin gelişmiş büyük bir dil olabilmesi için o dilin köklü bir geçmişi ve bu geçmişini aydınlatacak yazılı belgeleri olması gerekir.

  Yeryüzündeki başlıca diller ve dil aileleri şunlardır:

  Ural-Altay Dilleri

  Hint-Avrupa Dilleri

  Hami-Sami Dilleri

  Çin-Tibet Dilleri

  Bantu Dilleri

  Kafkas Dilleri
  Ural - Altay Dilleri

  Ural ve Altay kolu olmak üzere ikiye ayrılır:


  Altay kolunda başlıca şu diller vardır: Türkçe, Moğolca, Japonca, Korece, Mançu ve Tunguzca.
  Ural kolunda başlıca şu diller vardır: Fince, Macarca, Samoyetçe ve Lapça
  dünya dilleri1.gif
  Hint-Avrupa Dilleri


  Hint ve Avrupa olmak üzere iki gruba ayrılır:  Avrupa kolunda; Germen dilleri, Slav dilleri, Latin dilleri ve bu dillere bağlı olarak konuşulan İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Lehçe, Sırpça, Bulgarca, Romence

  Hint kolunda; Hindistan'da konuşulan çeşitli diller, Pakistan'da konuşulan Urduca ile İran'da konuşulan Farsça
  dnyadillerikagrubaayrlr2.jpg

  Çin- Tibet Dilleri


  Çince, Tibetçe ve Vietnam dili

  Hami-Sami Dilleri
  Arapça, İbranice, Habeşçe, Akatça

  Bantu Dil Ailesi
  Afrika kıtasında konuşulan çeşitli diller bu gruba girer. Güney ve Orta Afrika'daki çeşitli diller

  Kafkas Dilleri
  Kafkasya'da konuşulan çeşitli diller ile İspanya Bask bölgesinde konuşulan Baskça  Yeryüzündeki Diller
  Yapı Bakımından Dünya Dilleri
  Diller, yapı bakımından üç grupta incelenmektedir
  Eklemeli (Bitişken) Diller
  Bu dil grubunda kelime kökleri bir ya da birden çok hecelidir ve kök -genellikle- kelime başındadır. Kökler sabittir. Kelime türetme ve çekim eklerle yapılır. İç ek yoktur. Ek sırası ve ünlüleri bellidir. Kelimelerinde cinsiyet farkı yoktur. Eklemeli diller, ön eklemeli diller ve son eklemeli diller olarak ikiye ayrılır. Türkçemiz bu yapı grubunda, sondan eklemeli bir dildir. Ural-Altay dilleri bu gruptandır.
  Çekimli Diller
  Bu diller genellikle ön, iç ve son ekler alabilen, kelimeleri çekime girdiğinde kökü tanınmaz hale gelebilen bir yapıya sahiptir. Örneğin bu grupta yer alan dillerden Arapçada ktb= 'yazmak' kökünden kâtib (yazan), mektûb ( yazılan) gibi kelimeler türetilebilir. Kelime kökünü ve o kökün türevlerinin ne olabileceğini bilmeden kelimenin anlamını kavramak mümkün değildir. Aynı dil grubuna örnek olarak verilebilecek Hint- Avrupa dillerinden bazılarında ise kelimenin zamanlara göre çekiminde birbiriyle ilgisi olmayan kelimeler ortaya çıkar. Örneğin Fransızca'daki aller ( gitmek) fiilinin geniş zamanının tekil şahıs çekimi je vais/ tu vas / il va'dır. İngilizce'de aynı fiil üç ayrı zamanda üç farklı kelimeye döner; go / went /gone, Almanca'da da durum aynıdır; gehen/ gegangen / ging. Bu değişikliklerin yanında bir de yardımcı fiiller, kelimelerdeki erillik - dişilik-cinssizlik gibi durumlar kelimenin biçimini değiştirmekte öğrenimi epeyce zorlaştırmaktadır. Bu dil grubuna Hint-Avrupa dilleri ve Sami dilleri girer.


  Tek Heceli Diller
  Bu gruba giren dillerde kelimeler, cümleler tek hecelerden oluşur. Kelimelerinde çekim yoktur.Çok zengin bir vurgu sistemine sahip olan bu dil grubunda bu özellik sebebiyle yazı işaretleri de oldukça karmaşıktır. Bazen bir kelimenin yirmiden fazla vurguya sahip olması, her hecenin yerinin değişmesi sonucunda ifade ettiği anlamın da değişmesi bu dillerin öğrenilmesini de zorlaştırır.

  Örneğin Çince'de "Wo bu pa ta" cümlesi Türkçe " Ben, değil korkmak sen " ( Ben senden korkmam ) anlamına gelir. Oysa aynı cümle, hece vurgularını değiştirerek ; "Sen benden korkmazsın", Ben senden korkarım", "Sen benden korkarsın", "Benden korkacak değilsin", "Senden korkacak değilim" gibi pek çok anlamı ifade eder duruma getirilebilir. Ta hecesinin cümledeki yeri ve vurgusunun değişmesiyle kelime; büyük, büyüklük, pek büyük, büyütmek gibi mânâları da kazanır. Çin -Tibet dilleri bu gruptandır.
  dünya dilleri3.gif
 2. Acil

  Dünya Dilleri Kaç Gruba Ayrılır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


yapı bakımından dünya dilleri,  yapı bakımından diller,  hami sami dil ailesi,  dil kaca ayrilir,  diller yapı bakımından kaç grupta değerlendirilir,  yapılarına göre diller kac gruba ayrılır