+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Benzetme Unsurları Ile Ilgili örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Benzetme Unsurları Ile Ilgili örnekler
  benzetme unsurları ile ilgili örnekler

  benzetme unsurları örnekleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Benzetme Unsurları Ile Ilgili örnekler Veriniz


  Aralarında ortak ilgi bulunan, iki varlık ya da nesneden güçsüz olanın güçlüye benzetilmesi sanatıdır. Bu sanat anlatıma kuvvet katmak ya da anlatılan özelliğin daha fazla olduğunu belirtmek için kullanılır.
  Benzetmenin dört temel ögesi vardır:
  •Benzeyen
  •Benzetilen
  •Benzetme yönü
  •Benzetme edatı
  Benzeyen
  Bu söz sanatında, anlatılan özellik bakımından güçsüz olan varlık ya da nesnedir.

  Benzetilen
  Birbirine benzetilen unsurlardan, varlıklardan özellik bakımından daha üstün, daha güçlü olan varlıktır.

  Benzetme Yönü

  Birbirine benzetilen varlıklar arasındaki ortak özelliğe benzetme yönü denir. Benzetme yönü her zaman cümle içinde bulunmayabilir. Bu durumda benzetme yönünü bulabilmek için "benzeyen, benzetilene, hangi açıdan, ne özellik bakımından benzetiliyor?" sorusu cümleye sorulur. Alınan cevap benzetme yönüdür.

  Benzetme edatı
  Bu sanatta benzeyen ile benzetilen arasında bir ilgi kurabilmek için bazen "gibi, göre, kadar vb" edatlar kullanılır. Bunlara benzetme edatı denir. Benzetme edatı benzetmenin yapıldığı her yerde bulunmayabilir. Yani benzetme edatı olmadan da benzetme yapılabilir.
  Benzetme sanatında, benzeyen ve benzetilen kesinlikle bulunmalıdır fakat, benzetme yönü ve benzetme edatı olması gerekmez.

  Örnek: Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
  Benzeyen: Bin atlı
  Benzetilen: Çocuklar
  Benzetme yönü: Şen olma, şenlik
  Benzetme edatı: Gibi

+ Yorum Gönder