+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Koşul şart Cümlesi örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Koşul şart Cümlesi örnekleri
  koşul şart cümlesi örnekleri

  Şart cümlesi nedir, Şart cümlesi örnekleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Koşul şart Cümlesi örnekleri Kısa Örnekler


  Koşul (Şart) Cümleleri Koşul bir eylemin, durumun gerçekleşmesinin başka bir şeye bağlı olması durumudur.

  "Biraz beklerseniz doktorla görüşürsünüz." Doktorla görüşebilmenin koşulu bir süre beklemektir. Beklenmezse doktorla görüşebilme şansı yoktur.

  ** Yukarıdaki örnek cümlede olduğu gibi Türkçede koşul eki "-se, -sa"dır; ancak -se, -sa eki kullanılmadan da bazı ekler ve sözcükler ile cümlelere "koşul" anlamı kazandırılır.

  ** mı, mi soru eki koşul anlamı kazandırabilir:
  * Birinin, masasına oturduğunu gördü mü çok kızar.
  * Evden biraz erken çıktı mı işine vaktinde varır.

  ** Ama bağlacıyla da koşul anlamı sağlanır: İstediğiniz şiirleri ve yazıları bulurum ama siz de bana yardım edeceksiniz. ( yardım ederseniz)

  ** -dıkça, -dikçe eki de koşul anlamı katabilir: Böyle haberleri duydukça moraliniz bozulacak.

  ** "yeter ki" bağlacı ve "üzere" edatı da cümleye koşul anlamı kazandırabilir:
  * Sana her yeri gezdiririm, yeter ki sen gezmek iste.
  * Yarına getirmek üzere bu sözlüğü alabilirsiniz.

  ** -ınca, -ince eki de kimi zaman koşul anlamı kazandıra*bilir. Yüklemin geniş zamanla çekimlendiği cümlelerde -ınca, -ince eki koşul anlamı katar:
  * Okullar açılınca trafik sorunu yine başlar.
  * Buraya gelip sizinle görüşünce işin zorluğunu anlar.

  ** İki yargının olduğu bazı cümlelerde herhangi bir ek ya da sözcük kullanılmadan yargılardan biri, ötekinin koşulu olabilir:
  * Televizyonun sesini açma; kardeşin uyanır.
  * Giriş kartını unutma; sınava giremezsin.


  Örnek Soru: (2 Mayıs 1999)
  (I) Halk türkülerimizi, ezgi ve şiir bakımından kıvamını bul*muş sanat eserleri sayabiliriz. (II) Bunları söyleyenlerin seslerindeki ve okuyuşlarındaki pürüzler ayıklanınca klasik denecek kadar sağlam eserler çıkar ortaya. (III) Ne var ki türküleri söyleyen ve âşık diye anılan halk sanatçılarının kimilerinin sesleri, bu eserlerin değerini gölgeliyor. (IV) Kimileri de türküleri aşırı bir duygusallıkla söylüyor. (V) Bunlarda türkünün özüne göre değişen bir incelik, bir yorum görülmüyor.

  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi*sinde yargı, bir koşula bağlanmıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.

  Cevap: B

+ Yorum Gönder


koşul şart cümleleri,  şart cümlesi örnekleri,  koşul şart cümlelerine örnekler,  koşul cümleleri örnekleri,  koşul şart cümleleri örnekleri,  şart cümleleri