+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Özel (Kurallı) Birleşik Fiiller Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özel (Kurallı) Birleşik Fiiller Hakkında Bilgi
  Özel (Kurallı) Birleşik Fiillerin alt başlıkları nedir medde medde şeklinde 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Özel (Kurallı) Birleşik Fiiller Nedir

  Yapılış şekilleri şunlardır:Fiil + yardımcı fiil

  Herhangi bir fiille “yazmak, vermek, bilmek, durmak, gelmek” yardımcı fiillerinden oluşur.
  Bu yardımcı fiilleri kendi anlamlarını tamamen yitirir, “yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma” olmak üzere dört anlam ifade eder
  İki fiil arasına “-a,-e,-ı,-i,-o,-ö,-u,-ü” zarf-fiil eklerinden biri girer.  1)Yeterlik Fiili:Fiil + “-E” + bil- şeklinde yapılır.

  Ahmet bu işi başarabilir. Başarmaya gücü yeter. Yeterlik
  Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Etmesi olası. Yeterlik Olasılık
  Yanınıza gelebilir miyim?İzin verir misiniz? Yeterlik İstek isteme, rica etme
  Herkes kendi işiyle ilgilenebilir. Buna izi var yeterlik izin verme


  Olumsuzu şöyledir:

  Gücü yetmezlik anlamı katıyorsa:

  Başar-a-bil-i-r › başar-a-ma-z
  Aç-a-bil-i-r-im › aç-a-ma-m
  Oku-y-a-bil-i-r-im › oku-y-a-ma-m
  Gel-e-bil-i-r-iz › gel-e-me-y-iz
  Gücü yetmezlik ihtimali içeriyorsa:
  Yaz-a-bil-i-r-im › yaz-a-ma-y-a-bil-i-r-im
  Oku-y-a-bil-i-r-ler › oku-y-a-ma-y-a-bil-i-r-ler
  İsteğe bağlı oluşta ihtimalin yüzde elli olduğu belirtiliyorsa:
  Doğ-a-bil-i-r › doğ-ma-y-a-bil-i-r
  Ol-a-bil-i-r › ol-ma-y-a-bil-i-r

  2)Tezlik Fiili:Fiil + “-İ” + ver- ve Fiil + “-İ” + gel- şeklinde yapılır.

  Bana bir çay alıver. Tezlik, çabukluk
  Birden karşısına çıkıverdi. Apansızın
  Onu bir kenara atıvermişler Önemsememe, gelişigüzel yapma
  Beklemediğimiz bir anda çıkageldi Apansızın
  Olumsuzu:
  Kapıyı açıvermedi açmadı tezlik
  Kapıyı açmayıver açma önemsememe

  3)Sürerlik Fiili:Fiil + “-E” + kal- Fiil + “-E” + gel- Fiil + “-E” + dur- şeklinde yapılır.

  Çocuk oturduğu yerde uyuyakalmış
  Bakakalırım giden her geminin ardından
  Sen vitrinlere bakadur, ben birazdan gelirim
  Eskiden beri böyle anlatılagelmiş.
  Bu birleşik fiil tekrar birleşik fiil yapılabilir.

  Çocuk oturduğu yerde uyuyakalabilir
  Beni burada alıkoyamazsınız.
  Sürerlik anlamını başka çekimler de verebilir:
  Geçen arabalara bakıp durdu.
  Olduğumuz yerde dönüp duruyoruz.
  Olumsuzu az da olsa yapılır:Uyuyakalmamış, yol kapalı olduğu için gecikmiş.


  4)Yaklaşma Fiili:Fiil + “-E” + yaz- Anlam:

  Merdivenden inerken düşeyazdı. Az kalsın düşüyordu / Az daha düşüyordu / Az kaldı ki düşüyordu / Düşmesine az kaldı.
  “Çeşmimden akan hun ile sagar dolayazdı
  Mecliste geçen gece yine kan olayazdı” (Baki)

+ Yorum Gönder