+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Kelime Grupları Ile Cümle Ögeleri Arasındaki İlişki Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kelime Grupları Ile Cümle Ögeleri Arasındaki İlişki Nedir
  Kelime Grupları ile Cümle Ögeleri Arasındaki İlişki nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Kelime Grupları Hakkında Bilgi

  Kelime grubu bir varlığı bir kavramı bir niteliği bir durumu veya bir hareketi karşılamak üzere belirli kurallar içinde yan yana gelen kelimeler topluluğudur.

  Türkçe’ de varlık kavram nitelik durum ve hareketler kelime ve kelime grupları ile karşılanır. İki dil birliği arasındaki fark kelime grubunun bir kelimeler topluluğu oluşudur.


  Cümle Ögeleri Hakkında Bilgi

  Cümlenin öğeleri veya cümlenin ögeleri; cümlede yüklem ile görev ve anlam yönünden yükleme eşlik eden diğer parçalardan her biri. Cümlenin ögeleri tek bir sözcükten veya sözcük grubundan oluşabilir. ögeler anlamlı ve doğru (kurallı) cümleler kurulabilmesini sağlarlar.[1] Türkçede cümlenin ögeleri şunlardır: Yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç (yer-yön tümleci), zarf tümleci.
  Cümle; bir fikri, bir düşünceyi, hareketi, duyguyu ve olayı tam bir yargı halinde ifade eden kelime grubudur. Bir cümle kurabilmek için en azından bir çekimli fiil (fiil cümlelerinde) ya da ek-fiil almış bir adın (isim cümlelerinde) yüklem görevini üstlenmesi gerekir. Örneğin "koşuyor" kelimesi tek başına bir cümledir.
  Cümlenin diğer ögeleri anlam ve görev yönünden yüklemi tamamlarlar.

  Kelime Grupları Ile Cümle Ögeleri; varlıkların hallerini ve davranışlarını açıklayan durum ekleri içermektedir

+ Yorum Gönder