+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Gereksiz Sözcük Kullanma Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gereksiz Sözcük Kullanma Hakkında Bilgi
  Gereksiz Sözcük Kullanma Hakkında Bilgiler 2. Diyar
  Yeni Üye

  Gereksiz Sözcük Kullanma İle İlgili Bilgi

  “Ortaöğretim puanının hesaplanması konusunu, önümüzdeki programda bir daha yeniden ele alacağız.” Bu cümlede geçen "bir daha" sözü ile "yeniden" aynı anlamı karşılayan sözcüklerdir; bunlardan biri atılmalıdır.

  “Ayhan Bey çok içli ve duygulu bir insandı; ağlayan bir çocuk görmeye bile dayanamazdı." "İçli" sözcüğünün anlamı "duygulu" ve "hassas"tır; "içli" ile "duygulu"nun aynı cümlede kullanılması doğru değildir.

  “Bugüne kadar hiçbir görevini, vazifesini aksattığını görmedim.” "Görev" ve "vazife"; birincisi Türkçe, ikincisi Türkçe asıllı olmayan eşanlamı iki sözcüktür. Bu iki sözcükten biri atılsa, cümlenin anlamında bir daralma ya da eksilme olmaz.

  “Kafesteki hayvanların ikisi de hem gösterişli hem görkemliydi.” "Görkemli" sözcüğünün anlamı "göz alıcı" ve "gösterişli"dir. Eşanlamlı bu iki sözcüğün yan yana kullanılması gereksizdir.

  “Adam, bir anda, aniden bağırmaya başlayınca hepimiz çok şaşırdık.” "Aniden" sözcüğü ile "bir anda" aynı anlamı karşılar. Bu ikisinden biri gereksiz kullanılmıştır.

  "Böyle bir uygulamanın kimseye yarar ya da fayda sağlamayacağını düşünüyorum." "Yarar" ile "fayda" eşanlamlı sözcüklerdir; bir arada kullanılmaları gereksizdir.

  "Bu köylerde yaşayanlara zenginler, varlıklı insanlar yardım etmeli." "Zengin" ile "varlıklı" eşanlamlı sözcüklerdir; "zenginler" sözcüğü cümleden atılabilir.

  "Burhan'ın bu kadar bencil ve egoist olabileceğini düşünemezdim." Bu cümlede geçen "bencil" ile "egoist" birbirinin anlamını karşılayan biri Türkçe, biri Fransızca asıllı iki sözcüktür. Bu iki sözcüğün aynı cümlede kullanılması doğru değildir.

  "Hangi amaç ve gaye için çalışırsanız çalışın doğruluktan ayrılmayın." "Amaç" ile "gaye" eşanlamlı sözcüklerdir; ikisinin bir arada kullanımı, gereksiz sözcük kullanımına yol açmıştır.

  "Birtakım ilke ve prensiplerinin olması bir yayın kuruluşunun ayırıcı özelliğidir." Bu cümlede "ilke" ve "prensip" sözcükleri eşanlamlıdır iki sözcükten biri gereksizdir, cümleden atılmalıdır.

  "Her mağlubiyet ya da yenilgiden sonra, yönetimin istifası isteniyor." Bu cümlede "mağlubiyet" ile "yenilgi" farklı iki kavram gibi kullanılmıştır. Aynı anlama gelen bu iki sözcükten biri gereksizdir.

  Örnek Soru:

  Yineleme dediğimiz anlatım kusuru, aynı anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz yere bir arada kullanılmasıdır. Bir kavramın Türkçesiyle yabancısının birlikte kullanılması bu tür kusurlardandır.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamada belirtilen türde bir anlatım kusuru vardır?


  A) Bunlar, belgesel özellikler taşıyan, birbirinden ilginç yazılardır.
  B) Bugün işyerinde tebrik ve kutlama ziyaretlerinde bulunduk.
  C) Eskiden, musikiyle uğraşan kişilere musikişinas denirdi.
  D) Dil, varlığımızın en güçlü dayanağı, kimliğimizin en anlamlı kanıtıdır.
  E) Günümüz insanının vazgeçemediği araçların başında televizyonla bilgisayar gelmektedir.

  Yanıt: B
+ Yorum Gönder