+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye'nin özel konumu ve sonuçları ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Türkiye'nin özel konumu ve sonuçları ile ilgili bilgi
  TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI  Türkiye Asya, Avrupa ,Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.
  Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır.
  Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.
  Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.
  Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer.
  Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.
  Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.
  ****Not: Bir yerin gerçek yüzölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark fazla ise o yer engebelidir. Fark az ise düzlüktür.
 2. Ezlem
  Üye

  Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alır. Asya, Afrika ve Amerika kıtaları arasında bulunduğu için köprü görevi görür. Pek çok doğal unsura sahiptir.
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Maddeler halinde Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları

  - Dağların uzanış yönü batı- doğu yönlüdür. Ulaşım kuzey güney yönlerinde güçlükle sağlanır.
  - Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
  - Yükselti batından doğuya doğru artar. Buna bağlı olarak iklim koşullan sertleşir.
  - Aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanabilir.
  - Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının yaklaştığı yerdedir.
  - Üç tarafının denizlerle çevrili ve yüksek olması, iklimini ve bitki örtüsünü zenginleştirmiştir.
  - Eğimli olması akarsularının hidroelektrik potansiyellerini arttırmıştır.
+ Yorum Gönder


türkiyenin özel konumu ve sonuçları,  türkiye özel konumu,  türkiyenin özel konumu