+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiyedeki Fay Hatları, Deprem Alanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Türkiyedeki Fay Hatları, Deprem Alanları

  TÜRKİYE'DEKİ DEPREM ALANLARI VE DEPREMDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

  TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI

  Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Saroz Körfezi’nden başlar, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır.

  Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Hatay grabeninden başlar, K. Maraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl’e kadar sokulur.

  Batı Anadolu Fay Hattı (BAF): Ege Bölgesi’nde, kuzeyden güneye doğru uzanan çok sayıdaki fay hatlarından oluşur.

  Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket halindeki bölgeleridir. Volkanik sahalar, genç kıvrım dağları ve deprem alanlarının uzanışı fay hatlarıyla paralellik gösterir.


  TÜRKİYE’DEKİ DEPREM ALANLARI

  Türkiye nüfusunun % 60'a yakını, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleşmiştir.

  Daha önce görülen Erzurum, Erzincan, Van, Bolu, Çankırı, Tokat, Adapazarı, Kütahya, Burdur, Lice, Bingöl, Dinar, Ceyhan, Gölcük ve Düzce depremlerinin büyük oranda can ve mal kaybına neden olmasında, bu kentlerin fay hatları üzerinde yer almalarının önemli rolü olmuştur.

  Konya Ovası, Karaman, Mersin (Taşeli Plâtosu çevresi), Ergene Havzası ve Mardin Eşiği deprem bakımından tehlikesi az olan yerlerdir.


  DEPREMLERDEN KORUNMAK VE DEPREMİN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN,

  Kırık (fay) hatlarından uzak, sağlam zeminlere yerleşmek,
  Mümkün olduğunca ovalarda yerleşmemek,
  Depreme dayanıklı binalar inşa etmek,
  Halkı, depremde alınacak sivil savunma önlemleri konusunda eğitmek, vb. önlemler gereklidir.
 2. Ezlem
  Üye

  Türkiye Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğundan dolayı deprem afetinin yaşanması olasıdır ve yaşanmıştır. Birinci derece deprem bölgeleri bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder