+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Doğu Anadolu Bölgesi ilgili kısaca bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Doğu Anadolu Bölgesi ilgili kısaca bilgiler

  Doğu Anadolu Bölgesi


  Kenarları dağ sırası ile kuşatılmış, Türkiye'nin 1/5 lik yüzölçümüne sahip en geniş coğrafi bölgedir. Yer şekilleri ve iklim özelliklerinin etkisiyle 4 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van Bölümü ve Hakkari Bölümüdür.

  Doğu Anadolu Bölgesi 1.jpg
  Yer şekilleri  Bölgenin coğrafi özelliğini veren yükseltinin fazlalığıdır. Yüksekliği 3000 metreyi aşan, doğu-batı yönlü uzanan birbirine paralel dağ sıraları ve bu dağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ile yüksek plotalar önemli yerşekilleridir.

  Doğu Anadolu Bölgesi.gif

  Dağlar : Bölgeyi kuzeyden çevreleyen Karasu-Aras Dağları ile güneyden çevreleyen Güneydoğu Toroslar, Şerafettin Dağları, Hakkari Dağları Türkiye'nin çatısını oluşturan önemli dağ sıralarıdır. Volkanik arazinin en geniş yer kapladığı bölgedir. Ağrı, Süphan, Nemrut ve Tendürek başlıca sönmüş volkanlardır.

  Ovalar : Bölgenin düzlükleri kuzeyde, Erzincan, Tercan, Erzurum, Iğdır çöküntü ovalarıdır. Iğdır ovası, 800 metre ile bölgenin en çukur yeridir. Güneyde ise Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş çöküntü ovaları yer alır. Yüksekova ve Başkale ovalarının yüksekliği 2000 metreden fazladır. Bölge, kuzeydeki ve güneydeki çöküntü ovaları boyunca uzanan fay hatlarıyla, Türkiye'nin önemli bir deprem bölgesidir.  Platolar : Doğu Anadolu'da akarsularla yarılmış, çevresine göre alçakta ve yüksekte olan değişik platolar bulunmaktadır. Fırat ve kollarınca parçalanmış Uzunyayla, Erzurum-Kars platoları başlıcalarıdır.


 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Türkiyenin yedi coğrafi bölgesinden biri ve en düzlük bölgelerinden biridir Güney Doğu Anadolu. Çok verimli topraklara sahiptir ayrıca zengin maden yataklarına sahiptir ancak çok fazla gelişmemiştir diğer bölgelere göre.
+ Yorum Gönder


doğu anadolu bölgesi kısa bilgi,  doğu anadolu bölgesi ovaları,  güneydogu anadolu bölgesi ovaları,  doğu anadolu bölgesinin ovaları,  güneydoğu anadolu bölgesi ile ilgili kısa bilgiler,  dogu anadolu bölgesi ovaları