+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Maden ve Enerji Kaynaklarının Bulunduğu Şehirler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Maden ve Enerji Kaynaklarının Bulunduğu Şehirler
  Ülkemizdeki Maden ve Enerji Kaynakları

  Zonguldak, Soma, Tavşanlı, Elbistan, Batman, Seydişehir gibi merkezler örnek verilebilir. Bu şehirlerin nüfusları maden zenginliğinin bitmesine göre azalabilir.

  maden şehirleri, madenlerin olduğu şehirler,
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Ülkemizin hemen her yerinde yer altı zenginlikleri vardır.Bunların başında madenler gelmektedir.Madenler en çok demir olmak üzere her yerde çıkartılmaktadır.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Madenler ve Enerji Kaynakları Coğrafyası Nedir

  Madencilik; toprak altında bulunan ve ekonomik değere sahip olan çeşitli kaynakların çıkarılarak işlenmesini inceleyen bilim dalıdır. Son yıllarda madencilik alanında çok büyük atılımlar yapılmıştır.

  İnsanoğlu ilkçağlardan itibaren madenleri eriterek çeşitli eşya, alet ve silah yapmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte maden yatakları daha hızlı bir şekilde işletilmeye başlamıştır. Önceleri madenler tek başlarına işlenirken daha sonra farklı madenlerin karışımıyla yeni alaşımlar elde edilmiştir.

  Enerji kaynakları; petrol, doğalgaz, taşkömürü, linyit, su gücü, rüzgar gücü, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve nükleer enerji gibi çeşitli şekillerde elde edilen ve insan yaşamını kolaylaştıran kaynaklardır.

+ Yorum Gönder