+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Marmara bölgesinin ekonomisini oluşturan faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Marmara bölgesinin ekonomisini oluşturan faktörler
  Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri

  Türkiye'deki üç iklim tipinin de görüldüğü Marmara Bölgesi ekonomik faaliyetler bakımından çeşitlilik gösterir.
  Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ulaşım rahatlığı nedeniyle sanayi ve ticaret de oldukça gelişmiştir.
  Coğrafi bölgelerimiz içerisinde yükseltisi en az olan bölgemizdir. Ekili dikili arazi oranı %30'dur. Ormanlık alan oranı %11,5'tir. Yüz ölçümüne göre ekili dikili alanı en fazla olan bölgemizdir. Sebebi engebenin az, düzlüklerin fazla olmasıdır.
  Bölge Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73'ünü gerçekleştirir. Bağcılık da hayli gelişmiştir.
  İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa ve çevresindeipekböcekçiliği yapılmaktadır.
  Sanayisi ve ekonomisi çok gelişmiş bir bölgemizdir.Ülkemizin en büyük sanayi bölgesi İstanbul-Adapazarı arasında bulunmaktadır.
  Ulaşımın ve ham madde temininin kolay olması ve pazarlama kolaylığı gibi sebeplerle sanayisi çok gelişmiştir.Milli gelirimizin önemli bir kısmı bu bölgemizden karşılanır.
  Enerji tüketiminde ilk sıralardadır. Türkiye’ de üretilen enerjinin üçte biri Marmara Bölgesi'nde tüketilir.
  Başlıca sanayi ürünleri olarak otomotiv, işlenmiş gıda, dokuma, hazır giyim, çimento, kağıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya ürünlerini sayabiliriz.
  Bölgede sanayinin gelişmesinde etkili olan faktörler:
  · Hammadde teminin kolay olması,
  · İş gücünün fazla olması,
  · Pazarlama kolaylıkları,
  · Ulaşımın kolaylığı,
  · Tüketici nüfusun fazla olması gibi etmenler sanayinin gelişmesinde etkili olmuştur. 2. HAKAN
  Özel Üye

  marmara ekonomisinin faktörleri arasında sanayi, iş gücü olanakları, anadolu ve avrupa arasında köprü görevi görmesi gibi bir çok önemli faktör rol oynamaktadır. Ayrıca tarihler boyunca boğazların önemi var oldugundan marmara bölgesi bütün devletler için büyük önem arz etmektedir
+ Yorum Gönder