+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiyede Nüfus Artışının Neticeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiyede Nüfus Artışının Neticeleri

  Nüfus Sayımı sonucunda şu bilgilere ulaşılır

  *Yaşayan insan sayısı
  *Nüfusun eğitim-öğretim durumu
  *Nüfusun yaş durumu
  *Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı
  *Kırsal ve Kentsel nüfus bilgileri
  *Nüfusun medeni durumu
  *Çalışan insan sayısı

  Nüfus Artışı: Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalmaya denir.
  Bir yerdeki nüfus artışı; doğumlara, ölümlere, göçlere, sağlık ve beslenme olanaklarının artmasına bağlıdır. Bir yerde doğum oranı ölüm oranından fazla ise orada nüfus artışı var demektir. Nüfusun bu şekilde çoğalmasına Doğal Nüfus Artışı denir.

  Nüfus Artışının Sonuçları

  İşsizliğin artar
  Üretimin yetersiz kalır
  İç ve dış göçlerin artar
  Gecekondulaşma olur
  Doğal kaynakların azalır
  Çevre sorunlarına neden olur
  Sağlık ve eğitim hizmetleri zorlaşır
  Elektrik, su ve ulaşım hizmetleri aksar
  Ülkenin kalkınma hızının yavaşlar
  Kişi başına düşen milli gelirin azalır
  Türkiye’de nüfusun ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge; Marmara Bölgesi, en az olduğu bölge; Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Türkiye'de daha öncede söylediğimiz gibi sürekli göçler yaşanmaktadır. Bazı bölgelerinin nüfus yoğunluğu fazla iken diğer bölgenin nüfusu yoğunluğu az olmaktadır. Bunun nedeni yaşanılan ortamın elverişli olmaması veya sağlık ve eğitim koşullarının olmaması,tarımın elverişli olmaması gibi birçok nedenden dolayı nüfus artışı yaşanmaktadır.
+ Yorum Gönder