+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Ülkemizdeki İç Göçün Sebepleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ülkemizdeki İç Göçün Sebepleri
  Ülkemizdeki İç Göçün Sebepleri


  İç göçler 1950 'den sonra Ulaşımın gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir.
  İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri
  1. Hızlı nüfus artışı,
  2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,
  3. Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).
  4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,
  5. Kan davaları ve terör.
  6. İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.
  7. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).
  8. İş imkanlarının sınırlı olması.
  9. Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.
  Köyden Kente Göçün Sonuçları
  1. Nüfusun dağılışında dengesizlik olur.
  2.Yatırımların dağılışında dengesizlik olur.
  3. İşsizlik ortaya çıkar.
  4.Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
  5.Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır.
  6. Çevre sorunları artar.
  7.Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur.
  8.Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır.
  9.Kültür çatışması olur.
  10.Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur.
  Köyden Kente Göçü Önlemek İçin
  1.Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
  2.Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
  3.Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
  4.Eğitim -sağlık hizmetleri geliştirilmeli.
  5.Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
  6.Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Ülkemizde birçok yerde iç göçler olmaktadır. İnsanlar daha çok rahat yerlerde olmayı ister bu sebepten dolayı tarımın elverişli olmaması veya yaşadıkları yerin onlar için iyi olmaması yaşamlarını zorlamaktadır. Bundan dolayı iç göçler yaşanmakta ve bunlar sorun haline gelmekte.
+ Yorum Gönder