+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye'de Kentsel Yerleşme Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye'de Kentsel Yerleşme Hakkında Bilgi
  Türkiye'de Kentsel Yerleşme Hakkında Bilgi  Türkiye'de, nüfusu 10.000 den fazla olan yerleşmelere kentsel yerleşme denmektedir.

  1935'e kadar nüfusun % 80'i köylerde otururken, kent nüfusu % 20'sini oluşturuyordu.

  1997 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre, ise nüfusun % 65'i kentlerde % 35'i kırsal kesimde toplanmıştır. Ülkemizde özellikle sanayinin gelişmesine paralel olarak göç olayı artmış ve yeni kentler ortaya çıkmış ya da kentlerde aşırı büyümeler meydana gelmiştir.

  Türkiye'de kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir. Bu durum gecekondulaşma gibi bir çok problemi beraberinde getirmiştir.

  1997 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge Marmara'dır. Bu durum, bölgenin çok göç aldığını ve sanayileşmede ileri gittiğini gösterir. Marmara'yı, Ege, iç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri takip eder. Kentleşme oranı en az Karadeniz Bölgesi'nde görülür.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kentsel yerleşim demek nüfusu 10.000 den fazla olan yerleşmeler anlamına gelmektedir. türkiye de gerçekleşen kentleşme hızı sanayileşme hızından çok daha hızlıdır. bunun dışın da kentleşme oranı en az Karadeniz Bölgesi'nde görülür
+ Yorum Gönder