+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Kırşehir ili maden ve enerji kaynakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kırşehir ili maden ve enerji kaynakları nelerdir
  Kırşehir İli Maden ve Enerji Kaynakları Nelerdir ?  Kırşehir ili, İç Anadolu Bölgesi'nin Orta Kızılırmak bölümünde yer almaktadır. İl topraklarını
  doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde ise Niğde ve Aksaray, batı ve güneybatıda Ankara,
  kuzeybatıda Kırıkkale, kuzey ve kuzeydoğuda Yozgat ilçeleri çevrelemektedir.
  Orta Anadolu’da Sulakyurt, Yozgat, Sivas, Kayseri, Ulukışla, Niğde, Şereflikoçhisar ve
  Kırıkkale yerleşim merkezleri arasında kalan yaklaşık üçgen şekilli bir alanda yüzeylenen magmatik
  ve metamorfik kayaçlar bulundukları cografi konum dikkate alınarak Orta Anadolu Kristalen
  Karmaşığı olarak tanımlanmıştır Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı metamorfik, magmatik ve
  ofiyolitik kayaçlardan oluşmaktadır. Bu kayaçlar arasında metamorfik kayaçlar karmaşığın en yaşlı
  birimini oluştururlar. Metamorfik kayaçlar Kırşehir’in kuzeyinde yüzeylenmektedir.
  Orta Anadolu Granitoyidleri olarak adlandırılan plütonik kayalar temele ait metamorfik birimler ile
  ofiyolitleri sıcak dokanaklarla kesmişlerdir. Baranadağ Granitoyidi, Buzlukdağ ve Çayağzı
  Siyenitoyidleri ile Kötüdağ Volkaniti bu kayaçların tipik örnekleridir.
  Batısında Tuz Gölü fay zonu, doğusunda ise Orta Anadolu fay zonu arasında kalan Kırşehir
  ili, set temel yer yer faylarla kırılmış olduğu için bunların yerlerinden oynamaları ile bazen yoğun
  depremler olmaktadır. Bu tektonik aktiviteler sonucu Kırşehir ili termal açısından önemli bir
  konumdadır. Kaynak suları yeni alüvyonlarla kaplı genç çöküntülerin bulunduğu alanda Neojen
  arazinin formasyon sınırında zuhur eder. Çöküntüde bulunan örtülü faydan gelen sular Neojen
  kalkerleri arasındaki hareketi ile soğuyup infiltre sularla karışmaktadır. 40 derece sıcaklıkta olan
  suların çoğunu klorür oranına bakarak vadoz suların teşkil ettiğini söyleyebiliriz.
  Kırşehir'de çeşitli madenler bulunmasına karşılık bunlar ekonomik nitelikte değildir. İlde en
  önemli madenler demir, florit, mermer ve kayatuzudur. Demir kaynakları Merkez ve Kaman
  ilçelerinde bulunmaktadır. Florit yatakları, Merkez, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde olup, Kaman ve
  Çiçekdağı ilçelerindeki Florit damarlarının bir bölümünde zaman zaman üretim yapılmıştır. Merkez
  ilçe Kaman ve Mucur dolaylarında oniks mermer yatakları bulunmaktadır. Bu yataklardan zaman
  zaman üretim yapılmaktadır. Kırşehir'de ekonomik açıdan önem taşıyan doğal kaynaklardan biri de
  kayatuzudur. İldeki en zengin tuz yatakları, Tepesidelik ve Sekili'de bulunmaktadır. Çiçekdağı
  ilçesindeki 60.000 ton rezervli linyit yatakları ancak yerel gereksinimi karşılayacak boyuttadır. Tuğla-
  Kiremit hammadesi ise Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde bulunur.
  Yörede yayılım sunan iri kalsit kristalli masif kireçtaşları Bozçaldağ kuzeyinde bilyeli
  değirmende öğütülerek mikronize kalsit elde edilmektedir. Mikronize kalsit diş macununda, boya
  sanayinde, aşındırıcı olarak tekstil sanayinde, ciklet sanayinde de kullanım alanları bulunmaktadır.
  Kırşehir ili Ankara çıkışında bu işletme 1990’ların ikinci yarısında itibaren üretimini sürdürmektedir.
  Kırşehir-Kaman-Savcılı bölgesinde %45.5 SiO2, %44.30 CaO ve %6.25 ateşte kayıp içerikli
  31.500.000 ton seramik sanayinde kullanılan vollastonit rezervi vardır.
  Kırşehir ilinde bilinen 3 altın sahası vardır. Bunlardan Sıddıklıbüyükoba köyünde plaser altın,
  Savcılıebeyit’te orojenik altın varlığı bilinmekle birlikte ekonomik değildirler. Bölgedeki en önemli altın
  yatağı Kırşehir Terziali sahasıdır. Sahada 1.1 gr/ton Au tenörlü 2.27 milyon ton
  görünür+muhtemel+mümkün rezerv saptanmıştır.
  Sözü edilen yer altı kaynakları dışında Kırşehir ili jeotermal enerji hammaddeleri bakımından
  da zengin potansiyele sahiptir. Terme, Savcılı, Karakurt, Mahmutlu ve Bulamaçlı jeotermal
  alanlarında kaplıca, kaplıca tesisi ve sera ısıtılmasında kullanılmaya elverişli sıcak su kaynakları
  bulunmaktadır. Terme jeotermal alanında yapılan sondajlarla 29-57ºC sıcaklık ve 700 lt/sn debiye
  sahip akışkandan 45.15 MW termal güce sahip jeotermal enerji ülkeye kazandırılmıştır. Bunun
  dışında jeotermal alanlardaki sondajlar sonucunda Bulamaçlı sahasında 32-40ºC sıcalık ve 4.5 lt/sn
  debili, Mahmutlu sahasında 73.2-76.5ºC sıcaklık ve 120lt/sn debili, Karakurt sahasında 51ºC sıcaklık
  ve 12 lt/sn debili, Savcılı sahasında ise 19-34.5ºC sıcaklık ve 5.5 lt/sn debiye sahip akışkan elde
  edilmiştir.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  Kırşehir ili, böge olarak içanadoluda yer alıyor ,kırşehirde altın,demir çimento,kalsit ,kireçtaşı ,mermer kuvars gibi madenler bulunmaktadır
+ Yorum Gönder