+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Elazığın iklim ve yerşekilleri özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Elazığın iklim ve yerşekilleri özellikleri
  Elazığın İklim ve Yerşekilleri Özellikleri


  elaz-.jpg
  Kara iklimi hüküm sürer. Karasal iklimin yanı sıra yer yer akdeniz iklimi özelliği taşımaktadır. Bu iklim değişikliği KebanBarajı kurulduktan sonra meydana gelmiştir. Elazığ iklimi, Akdeniz ve karasal iklim arasında bir geçiş özelliği de gösterir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçer. Isı -15°C ile +42°C arasında seyreder. Senelik yağış ortalaması 433 mm’dir. En fazla yağış ilkbahara âittir.

  İl topraklarının % 25’i orman ve fundalık, % 25’i ekili ve dikili arâzi ve % 42’si çayır ve mer’adır. Ekime müsâit olmayan arâzi % 8’dir. Ormanları bakımsızdır. Vâdiler ve akarsu etrâfı bitki örtüsü bakımından zengindir.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  elazığda karasal iklim hüküm sürer kışlar soğuk olmakla birlikte yazlar kurak geçer fakat keban barajı kurulduktan sonra akdeniz iklimi hakim olmuştur
+ Yorum Gönder


elazığın yer şekilleri