+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye'de kır yerleşme tipleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye'de kır yerleşme tipleri nelerdir
  Türkiye'de Kır Yerleşme Tipleri Nasıldır ?


  dekryerlemetiplerineler.jpg
  Ülkemizde, nüfusu 10000′in altında olan yerleşmelere denmektedir
  Kır yerleşmeleri, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birlikte yapıldığı ya da ön plana çıktığı yerleşmelerdir
  Kırsal yerleşmelerin bazılarında yerleşik hayat tarzı (köy gibi), bazılarında konar – göçerlik veya yaylacılık gibi yarı yerleşik tarz görülür

  Ülkemizde 1980 nüfus sayımına göre, 35 bin civarında köy yerleşmesi vardır
  Kırsal kesimde yerleşmeler toplu ve dağınık olmak üzere ikiye ayrılır
  Toplu Yerleşme: Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme biçimidir Suyun az olduğu yerlerde ve arazinin düz olduğu ovalık alanlarda insanlar toplu olarak yerleşmişlerdir

  Türkiye’de İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde su kaynakları az olduğu için toplu yerleşmeler fazladır

  Dağınık Yerleşme: Suyun (yağışların) bol olduğu yerlerde, arızalı ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirinden uzak olduğu bahçeler içerisinde insanlar dağınık olarak yerleşmişlerdir

  Türkiye’de Karadeniz Bölgesi, dağınık yerleşmenin en yaygın olarak görüldüğü yerdir Dağınık yerleşmede su fazlalığı ve yerşekillerinin engebeliliği etkilidir

  Kırsal yerleşme çeşitleri
  a Köy altı yerleşmeleri:
  Çiftlik, mezra, kom, divan, oba, yayla gibi yerleşmelere denir Bunlar köylerden küçüktür Daha çok, hayvancılık amaçlı veya yazları serinlemek amacıyla kurulmuştur Doğu Anadolu, G Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır

  b Köyler Bucak ve Nahiyeler
  Kırsal meskenlerin yapımında kullanılan malzemeler doğal çevre ile yakından ilişkilidir Çevrede taş malzemeler yaygınsa konutlarda taş kullanılır Ormanlık yörelerde meskenlerde daha çok ahşap kullanılır Taş ve ahşap malzemenin bulunmadığı yarı kurak bölgelerde, meskenlerde kerpiç malzeme kullanılır

  • Taş meskenler: Köylerimizde çok rastlanan mesken tiplerinden biri olup, daha çok Akdeniz, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanır

  • Ahşap meskenler: Ahşap köy meskenlerinin en yoğun olduğu yerler ormanlık yörelerimizdir Daha çok, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Güney Marmara’da yaygındır

  • Kerpiç meskenler: Ülkemizde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülür

  Dünya genelinde de, kırsal kesimde kullanılan malzemeler, doğal çevre ve iklim ile çok yakından ilişkilidir Kuzey Afrika, Orta Asya gibi bölgelerde yarı kurak iklimden dolayı kerpiç Ekvatoral ve Muson iklimlerinde ahşap evler yaygındır
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Türkiye de eğer yerleşim 10000 den az ise o zaman bu kırsal bir yerleşimdir. kırsal yerleşimler türkiye de nüfus olarak çok zdır. ayrıca kırsal kesimlerde kadın nüfusu da fazladır. bunun dışında en sağlıklı ve huzurlu yerleşimdir kır yerleşimi .
+ Yorum Gönder


kır yerleşmeleri,  geçici kır yerleşmeleri nelerdir,  türkiyede kır yerleşmeleri,  yerle