+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Erzurum Kars depremi ne zaman oldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Erzurum Kars depremi ne zaman oldu
  Erzurum - Kars Depremi hakkında bilgi
  turkiyedeprem5.jpg
  ERZURUM-KARS DEPREMİ(1983)

  30 Ekim 1983’te, Erzurum ve çevresinde büyük hasara ve önemli ölçüde can kaybına neden olan yersarsıntısı.Şiddeti Richter ölçeğine göre 7.1 olan bu depremde 1.400 kişi ölmüş, 537 kişi yaralanmış, 3.241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştur.Makrosismik hasar değerlendirmelerine göre depremin dış merkezi, Murat Dağı Kırklareli Köyü çevresinde yer almıştır.
  Erzurum-Kars depreminin oluştuğu alan Türkiye’nin birinci derece tehlikeli deprem bölgesidir.Horasan-Narman ilçeleri arasındaki alanı kapsayan deprem bölgesi, çoğunlukla genç kırıklarla(fay) belirlenen alüvyon düzlükleriyle parçalanmış, yüksekliği 1.750-2.500 m arasında değişen engebeli bir topografyaya sahiptir.Genellikle ayrışmış olan volkanik kayaçlar ile zayıf tutturulmuş yada hiç tutturulmamış kırıntılar, bölgede canlı yer kaymalarına elverişli zemini oluşturur.
  Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı’nın kuzeyinde yer alan bu bölgede özellikle kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu gidişli doğrusal hatların varlığı göze çarpmaktadır.Deprem bölgesinde, depreme bağlı olarak boyları onlarca metreden birkaç kilometreye kadar değişen, genellikle kuzeydoğu-güneybatı gidişli, birbiriyle bağlantısız aralıklı ve basamaklı çok sayıda yarık gelişmiştir.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  yıl 1983 yılı erzurum depremi olarak bilinmektedir yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetmiş 5000 üstünde kişi yaralanmıştır erszurun kars böklesi türkiyede birinci derece deprem bölgesidir
+ Yorum Gönder


deprem konut