+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiyedeki göllerin oluşum şekilleri hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiyedeki göllerin oluşum şekilleri hakkında bilgiler
  Türkiyedeki Göllerin Oluşum Şekilleri Hakkında Bilgiler

  Gölün oluştuğu yerde daha önce bir yerkabuğu çöküntüsü olmuşsa göl çanağının esası bu yol ile hazırlanmış demektir.Böyle yerkabuğu kırılmaları ve bükülmeleri yoluyla oluşmuş çanaklardaki göllere tektonik göller adı verilir.Her tektonik çöküntü yerinde göl bulunması gerekmez.Çünkü göl birikebilecek suların bulunduğu ve bunların , birikebileceği çanak biçimi şartının mevcut olduğu yerlerde oluşur.Böyle göllerin sayısı Türkiye’de çoktur (30 kadar göl böyledir).


  Türkiyedeki göllerin oluşum şekilleri hakkında bilgiler.jpg


  2-Volkanik Göller
  Bir kısım göller de vardır ki yanardağ püskürmeleri ve patlamaları sonunda meydana gelmiş bulunan çukurlarda (çanaklarda) suların birikmesinden , doğmuştur:Krater gölleri kaldera gölleri maar gölleri gibi.Memleketimizde bu türlü göller de çoktur.

  Türkiyedeki Doğal Göllerimiz

  3-Buzul Göller
  Bir kısım göller de vardır ki bunlar geçmiş yakın ,bir devirde buzlar altında kalarak bu buzların yeri aşındırması ve oyması nedeniyle küçük çanaklar doğmuş buralarda sular birikerek gölcükler oluşmuştur.Türkiye’nin buzul aşındırmasına uğramış yüksek dağlarında bu göllerden çok sayıda vardır.  4-Karstik Göller
  Kalker ve jips gibi eriyebilen taşların kalın tabakalar halinde bulunduğu yerlerde oluşmuş bulunan çanaklar içinde de suların birikmesi halinde çoğunca yanyana birçok göller teşekkül etmiştir ki bunlar karstik göllerdir.Türkiye’de karstik göllerin sayısı çoktur.Hele yağışlı mevsimlerin ardından da bu olaylara yer veren bazı dağlarımızda bunlar , geçici göller halinde sayılamayacak kadar çoğalır.

  5-Set Göller
  Birçok göllerimizde vardır kiönleri herhangi bir şekilde bir set ile kapanmış bulunan ve böylece çanak şekline girmiş olan eski çukurluklar içinde suların birikmesiyle o gibi yerlerde çeşitli büyüklükte göller oluşmuştur.Bunlara setleşme gölleri denir.Türkiye’de sayıları çok olan böyle göllerin oluşmasında set işi gören engelin çeşidine göre farklı adlar , verilir:Heyelan seddi gölü alüvyonlu set gölülav seddi gölüyapma set gölü gibi.
 2. Fatma
  Administrator

  Göller çeşitli çukurların su dolmasıyla meydana gelir. Göllerin büyüklüğü değişiyor. Gölün bulunduğu arazinin yapısı gölün büyüklülüğünde etkilidir.
+ Yorum Gönder


türkiyedeki göller ve oluşum şekilleri