+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Fırat ve Dicle Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Fırat ve Dicle Hakkında Bilgi

  Fırat ve Dicle

  Fırat ve Dicle: Doğu Anadolu’da iki büyük ırmak.

  Doğu Anadolu’dan çıkan beş büyük ırmağın (Fırat, Dicle, Aras, Çoruh, Kura) hepsi yurt dışında denize ulaşır. Bunların en uzunu Fırat, ikincisi Dicle’dir. Bu iki ırmak Irak’ta birleşerek Şattülarap adını alır ve İran (Basra) Körfezi’nde denize dökülür.  Fırat ve Dicle Hakkında Bilgi.jpg.  Fırat

  Doğu Anadolu dağlarından iki büyük kol halinde doğar. Kuzeydeki kolun adı Karasu, güneydekinin adı Murat Irmağı’dır. İki kol Elazığ’da Keban yakınında birleşir ve Fırat a-dmı alır. Sularını topladığı alan çok geniş ve kışın karlı olduğu için Fırat Irmağı, Türkiye’nin en çok yağış toplayan ırmağıdır. Irmak bütün kollarıyla Doğu Anadolu’nun büyük ovalarmdan (Erzurum, Erzincan, Muş ovaları…) ve yüksek dağlar arasındaki derin dar boğazlardan geçer. Kimi yerde genişliği 100 m’yi zor bulur, kimi yerde ise yüzlerce metreye ulaşır. Derinliği genellikle 2-3 m arasında değişir. Fırat’ın en önemli özelliği *elektrik enerjisinin üretimine çok elverişli olmasıdır. Irmak boyunca baraj yapımına uygun yerler pek çoktur. Türkiye’nin en büyük barajı olan Keban Barajı bu ırmak üzerinde yapıldığı gibi ondan daha büyük olan Karakaya Barajı da onun üzerinde yapılmaktadır.

  Dicle

  Elazığ yakınında Hazarbaba Dağı’ndan doğar, Hazar Gölü’yle de beslenir. Bütün ana kolları Türkiye topraklarındadır: Büyük Zap, Küçük Zap, Batman, Garzan, Botan çayları v.b. Dicle’nin de yağış alanı geniştir. Kolları yüksek dağlara uzandığı için ırmak yazın da bol suludur. Hidroelektrik enerji kaynağı olarak büyük değer taşır, ama şimdilik bundan yararlanılamamaktadır.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Fırat ve Dicle tarih boyunca önemli olan bir bölgemizdir. Bu bölgemiz tarihin ilk çağlarından beridir savaşlar ve mücadeleler olmuştur. Diğer bir adı olan Mezopotamya olan bölgemiz tarihi ve kültürel zenginliği göze çarpmaktadır.
+ Yorum Gönder