+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Irak Türkiye Petrol Borusu Yeraltı Kaynakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Irak Türkiye Petrol Borusu Yeraltı Kaynakları

  Türkiye Petrol Borusu Enerji Kaynakları

  iraktrkiyepetrolborusu.jpg
  Önemli bir petrol tesisi de Irak-Türkiye Petrol Borusudur. Irak'ın Kuzey Bölgesinde üretilen ham petrolün bir kısmının Türkiye üzerinden Akdenize ulaştırılmış olması için yapımına girişilen petrol hattı (Pipe - Line) 1977 de Kerkük'te açılarak pompalanmış, ertesi günü ikinci bir tören Yumurtalık Limanında yapılmış, buradan petrol tankerlerine yükleme işi başlamıştır. Dünyanın uzun petrol hatlarından biri olan ve yapımına ı 968 de başlanıp, ı 976 sonunda bitirilen bu petrol boru hattı, 981 Km. olup, bunun 340 Km. si Irak'ta, 641 Km. si Türkiye'dedir. Bu büyük kuruluş hem Irak, hem de Türkiye için yararlı olmuş, yılda 35 milyon ton ham petrol akıtılacak kapasite göstermiştir. Borunun yolu boyunda pompa istasyonları (2 si Irak'ta 3'ü Türkiye'de), haberleşme cihazlan vardır.
  Türkiye'de petrole dayalı sanayi (Petro - Kimya Sanayi) TPAO’nun desteği ile 1965te kurulmuş kısa zamanda gelişmiş, % 55'i bu şirkette, % 25 i T.C. Emekli Sandığına ve % 20 si Oyak'a (Ordu Yardımlaşma Kurumu)na ait olarak büyümüştür. (İzmit - Yarımca' da ve İzmir - Aliağa' da), kurulan tesisler arasında Etilen, Polietilen, Vinil Klo*rür, karbon siyahı, kolar alkollü, Dodesil Benzu Fabrikaları ve daha bir çoklan ile bunların yardımcı kuruluşları vardır. Petro Kimya (petkim) ürünleri arasında Türkiye'de yaygın olanlan plastikler, sentetik ka*uçuklar, elyaflar, deterjanlar, tarım ilaçları, boyalar, sentetik gübrelerdir.
  Petrole dayalı akaryakıt satış piyasalarını düzenleyen başlıca beş ku*ruluş şunlardır: Petrol Ofisi (1941 de harbin doğurduğu akaryakıt zorluğunu ve dağıtımını düzenlemek üzere kurulmuş. sürekli bir statüye bağ*lanmıştır. Sermayesi hazineye ait olup, bini geçen istasyonu vardır, 2,2 milyon tonluk petrol ürünü pazarlar), BP petrolleri (1975 de British Petroleum grubunun beş şirketin ortaklığı ile Türkiye.deki petrol ürünlerini sat*mak için kurulmuş), Mobil oil T.A.Ş. faaliyete geçmiştir), The Sheel Com*pany of Turkey, 1934 de Shell ile Türk Petrol re Madeni Yağlar T.A.Ş., i 93 i de özel bir şirket olarak kurulmuş, i 936 da bugünkü adını almıştır.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  ırak yer altı kaynakları açısından çok zengin bir ülkedşr aslında bu zenginlik sadece petrolden oluşmaktadır türkiyede akdenize boru hattı ile bağlıdır
+ Yorum Gönder


ırak yeraltı kaynakları