+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Van Gölünü Sodalı Olmasının Sebebi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Van Gölünü Sodalı Olmasının Sebebi Nedir

  Van Gölünü Sodalı Olması Hakkında Bilgi
  Alansal genişlik bakamından Türkiye'nin en büyüğü olan Van Denizi, dünyadaki kapalı göller içerisinde 15. sırada yer alır. Van Denizi Marmara Denizi’nin 3’te 1’I büyüklüğündedir. Buna karşılık derinliğinin fazla olması yüzünden 607 km3'lük toplam su hacmiyle Hazar Denizi, Aral ve Issık Kul Göllerinden sonra kapalı göller içinde 4. sırada gelir. Sularının tuz içeriğinde sodanın görece fazla olmasından hareketle sodalı olarak değerlendirilen Van Denizi. Aynı zamanda dünyanın en büyük sodalı gölüdür.

  Gölün, güneybatıdaki Tatvan koyu ile kuzeydoğudaki Bend-i Mahi ırmağı ağzı arasındaki uzunluğu 128 km. Gevaş kıyıları ile Arin Gölü yakınındaki kuzey kıyıları arasındaki geııişligi 54 km. Tatvan ve Van iskeleleri arasındaki dogu-batı uzunluğu ise 89 km. dir. Göl yüzeyinin deniz seviyesinden yükseltisi, son seviye yükselmelerinden sonra 1650 m.ye yaklaşmaktadır. En derin yerinde derinliği 451 m.yi bulan gölün doğu ve kuzeydoğu kısımları nisbeten sığdır. Çarpanak Adası ile Arin Gölü yakınındaki kuzey kıyı arasına çekilecek bir hattın kuzeydoğusunda kalan Erciş körfezi ile yine Çarpanak Adası ile Edremit Sırtının batı ucu arasındaki Van Koyu’nda derinlikler 100 m.nin altında iken bu sahalardan batı ve güneybatıya doğru gidildikçe derinlikler artar. Nihayet Adilce- vaz ve Ahlat açıkları ile Reşadiye ve Deveboynu Yarımadası arasında kabaca dairesel bir şekil arzeden ve Tatvan baseni olarak adlandırılan alanda derinlikler 400 m.'nin üzerine çıkar. Maksimum derinlik, bu basenin kuzey kenarında. Adilcevaz'ın 18 km. kadar güneybatısındaki bir sahada 45 km. olarak ölçülmüştür.

  Van Denizi kapalı havzasının güneyini bir çok yerlerde 2500-3000. bazı yerlerinde ise 3500 metreye yakın yükseklikteki dik yamaçlı dağ sıraları çevirir. Temeli birinci jeolojik zamana ait şist ve kalker gibi kayaçlardan meydana gelmiş bulunan ayrıca yer yer ikinci ve üçüncü jeolojik ait türlü kavaçları da (özellikle serpantin, kalker) içine alan bu dağların gölün çanağına doğru degişen uzantılar halinde sokulması gölün güney kıyısının çok girintili ve çıkıntılı olmasına ve birçok yerlerinde de yüksek kıyılann ve falezlerin oluşmasına sebep olmuştur.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  van gölününü sodalı olmasının sebebi aslında coğrafi bir durumdur buradaki sodanın temel nedeni çevresindeki ve tabanındaki volkanik arazilerin sodalı mineraller içermesidir.
+ Yorum Gönder


van gölü neden sodalıdır,  van gölünün sodalı olmasının nedeni,  van gölü neden sodalı,  van gölü sularının sodalı olmasının nedeni,  van gölünün suyu neden sodalıdır,  van gölü suları neden sodalıdır