+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye Nüfus Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye Nüfus Özellikleri

  Türkiye Nüfus Özellikleri Hakkında Bilgi  Nüfus artışı yüksektir
  —Genç nüfus fazladır.
  —Aktif nüfus fazladır.(çalışabilecek nüfus). Çalışma çağındaki nüfustur. Çalışan nüfus ya da faal nüfus da denir.
  —İşsizlik oranı fazladır.
  —Sağlık, eğitim ulaşım sorunları yaşanmaktadır.
  —Nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.
  —Bağımlı nüfus fazladır.
  —Ortalama yaşam süresi azdır.
  —Kırsal kesimde kadın nüfusu fazladır.(göç nedeniyle)
  —Kentsel nüfus en fazla Marmara bölgesinde, kırsal nüfus en fazla Karadeniz bölgesindedir.
  —Kentsel nüfus fazladır(göç sonucu)
  —Tabanı geniş ve kenarları içe dönük nüfus piramidi Türkiye nüfus yapısını gösterir.
  —Kısacası nüfusun sayısal değerlerinden çok o, nüfusun nitelikleri önemlidir. Nüfus yapısı dikkate alınarak, ülkenin kalkınması hazırlanır ve daha gerçekçi olur.
  Örneğin; kalkınmakta olan bir ülke eğitim çağına girenlere eğitim kurumları, çalışma çağına girenlere iş olanakları sağlamak durumundadır.

  Bununla ilgili planlamaların yapılabilmesi için nüfus yapısının özelliklerini bilmemiz gerekir.

  1) Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı
  Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı genel yapısı ve ülkedeki doğurganlık oranı hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur.
  Nüfusun yaş gruplaması şu şekilde yapılır:

  0-14 arası genç nüfus
  15-64 arası olgun nüfus (aktif nüfus)
  65-+ arası yaşlı nüfus

  0-4,5-9,10-14,15-19 dar aralıklı
  0-14,15-64,65-+ geniş aralıklı

  Ülke nüfusunun bu şekilde yaş gruplarına göre belirlenmesi, örneğin çalışma çağındaki nüfusun tespiti ona göre iş ortamları ortaya çıkarmak için önemlidir. Ayrıca genç nüfusun bilinmesi ile okul çağındaki nüfusa göre eğitim hizmetleri oluşturulur.
  Not: yapılan gruplandırma sonucunda, yaş gruplarına göre dağılım ortaya çıkan ve buna bakarak o ülkenin yaş özellikleri hakkında bilgi sahibi oluruz.
  Nüfus oranı:
  0-14 %30
  15-64 %64
  65-+  %6
  Görüldüğü gibi ülkemizde genç nüfus oranı fazladır. Bunun nedeni nüfus artış hızının fazla olmasıdır.
  Bu durum nüfusumuzun genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak ülkemizde genç nüfus oranın fazla olması beslenme, eğitim sağlık gibi yatırımların arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu alanlarda yapılan yatırımlara demografik yatırımlar denir.

  Nüfusumuzun %64, 15-64 yaş grubu arasında yer alır. Bu oran ülkemizde üretime katkıda bulunabilecek büyük bir iş gücü potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Ancak ülkemizde işsizlik önemli bir sorundur ve yatırımlar hızlı nüfus artışının yanında yetersiz kalmaktadır.

  Nüfusumuzun %6 sı 65 yaş ve üstü yaş grupları içinde yer almaktadır. Ortalama yaşam süresi ve yaşlı nüfus oranı bir ülkenin hayat standardını ve gelişme düzeyini gösteren en önemli ölçütlerdendir.

  Not: ülkemizde yaşlı nüfus oranı son yıllarda artmaktadır. Bu durumun nedeni tıptaki ve yaşam koşullarındaki gelişmelerin payı büyüktür.
  Genel olarak nüfus piramitlerine bakarak ülkenin doğum oranları hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Piramidin tabanı geniş ise nüfus artış hızı fazla, dar ise nüfus artış hızı düşüktür.

  Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri
  Nüfusumuzun Yapısı
  Bir ülkenin nüfusundaki kadın-erkek sayısı ve yaş dilimlerine göre nüfus miktar ve oranları analiz edilmesi gereken ve sosyo-ekonomik özelliklere sahip değişkenlerdir.
  1. Cinsiyet Yapısı
  Bilindiği gibi dünya üzerindeki bütün toplumlarda doğumda erkek çocuk sayısı kız çocuğu sayısından fazladır ve 100 kız doğumuna karşılık 102-109 erkek çocuk doğmaktadır.
  Yani erkek çocuk doğumu kabaca %5 fazladır. Bunun bilimsel açıklaması henüz kesinleşmiş değildir. Buna karşılık her yaş grubunda erkeklerde ölüm oranları daha fazla olduğundan doğumdaki bu erkek fazlalığı yaşlar ilerledikçe azalmakta, 20-39 yaşlar arasında dengelenmekte ve daha ileriki yaşlarda ise kadınların çoğunluğu artmaktadır.Ülkemizde 1940 yılına kadar kadın nüfusun erkek nüfusa oranla fazla olduğu görülmektedir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Türkiye sahip olduğu nüfus ile çok şanslı sayılabilecek bir ülkedir. türkiye de genç nüfusu faladır ve bu da işçi yani çalşan nüfusun artmasını sağlamaktadır. t,ürkiye toplam olarak benim bildiğim 73 milyon gibi bir nüfusa sahiptir.
+ Yorum Gönder