+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Türkiye Barajları Ve özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye Barajları Ve özellikleri
  Türkiyede ki barajlar ve özellikleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türkiye de Bulunan Barajların Özellikleri


  Göl: Karalar üzerinde bulunan çukurları doldurmuş durgun sulara denir. Göllerin suları, bulundukları coğrafi bölgenin yağış -rejimi, gölü besleyen akarsular, arazinin yapısı, buharlaşma, sularını dışarı akıtmaları (gideğen) gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Van Gölü'nün suları sodalı, Tuz Gölü ve Burdur Gölü'nün tuzlu, Beyşehir ve Eğirdir göllerinin suları tatlıdır. Türkiye’nin yüzölçümünün %10'unu göller oluşturur. Göllerin yükseltisi batıdan doğuya doğru artar.

  Göllerin Coğrafi Dağılışı  v Karadeniz Bölgesi: Sera, Tortum, Yedigöller, Abant

  v Marmara Bölgesi: İznik, Sapanca, Ulubat, Manyas, Büyük ve Küçük Çekmece, Terkos.

  v Ege Bölgesi: Barfo (Çamiçi)

  v Akdeniz Bölgesi: Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Kovada, Suğla.

  v İç Anadolu: Tuz Gölü, Mogan, Eymir, Akşehir, Eber.

  v Doğu Anadolu: Van Gölü, Nemrul, Erçek, Nazik, Balık, Çıldır, Haçlı, Hazar.  - Göllerden;

  v Sulama ve içme suyu kullanımı

  v Balıkçılık ve avcılıkta

  v Ulaşım ve enerji üretiminde

  v Tuz ve soda üretiminde

  v Turizm alanında yararlanılır.  Ülkemizdeki göller oluşumlarına göre şu şekilde sınıflandırılabilir.

  A) Çanak gölleri:  I. Tektonik Göller:

  Bu göller faylar boyunca çökmüş çukurları kaplayan göllerdir.

  Ülkemizde, İznik, Ulubat, Kuş, Sapanca, Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Kovada, Akşehir, Ilgın, Eber, Simav, Seyfe, Yay ve Tuz gölü tektonik göllerdendir.  II. Karstik Göller:

  Kalkerli arazide suların eritmesi sonucu oluşan çanaklara daha sonra suların dolmasıyla oluşan göllerdir. Bu göller genellikle Akdeniz Bölgesinde bulunur.

  Salda, Kestel, Avlan, Suğla ve Kızılören Obruğu karstik göllere örnek olarak verilir.  III. Buzul Gölleri:

  Buzulların aşındırması sonucu oluşan çanaklarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir. Ülkemizde yüksek dağların üst kesimlerinde yer yer bu göllere rastlanır.

  Bu göllere Buzul, Kaçgar, Uludağ, Bolkar, Sat ve Bingöl dağlarında rastlanır.  IV. Krater Gölleri:

  Sönmüş volkanların üst kısmında yer alan çukurluklarda suların birikmesiyle oluşmuştur. Nemrut Gölü, Acıgöl, Meke Tuzlası, Isparta (Gölcük) örnek verilebilir.  B) Set Gölleri:  I. Volkanik Set Gölleri:

  Volkanlardan çıkan lav ve tüflerin bir vadiyi tıkaması sonucu oluşurlar.

  Van, Erçek, Nazik, Balık, Çıldır, Haçlı gölleri örnek gösterilebilir.  II. Alüviyal Set Gölleri:

  Akarsuların aktıkları vadileri Alüviyal birikintilerle kapaması neticesinde oluşan göllerdir.

  Eymir, Mogan, Bafa, Köyceğiz, Uzungöl örnek verilebilir.  III. Kıyı Set Gölleri:

  Akarsular ve dalgalar tarafından getirilen malzemelerin, kıyıların ön tarafına birikerek buraları kapamasıyla oluşan göllerdir.

  Köyceğiz, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Terkos gölleri başlıca örneklerindendir.  IV. Delta Set Gölleri:

  Akarsuların denizin içlerine doğru birikerek meydana getirdiği deltaların üzerinde oluşturdukları göllerdir.

  Akyatan, Akyayan, Simenlik, Dumanlı, Balık gölleri başlıca örneklerindendir.  V. Heyelan Set Gölleri:

  Heyelan olayı sonucunda büyük toprak kütlelerinin akarsu vadilerinin veya çukurların önünün kapanmasıyla oluşan göllerdir. Bu göllerin büyük bölümü Karadeniz Bölgesi'nde yer alır.

  Tortum, Abant, Sera, Yedigöller, Zinav başlıca örneklerdir.  VI. Baraj Set Gölleri:

  Akarsu vadilerinde kurulan barajlardır. Ülkemiz yapay set gölleri olan baraj yapımı için uygun yerlere sahiptir. Baraj yapımı için en elverişli şartlar Doğu Anadolu Bölgesi iken, en kısıtlı bölge ise Marmara'dır.  Akarsularımız üzerindeki barajlar;

  · Sulama

  · İçme suyu temini

  · Elektrik üretmek

  · Erozyon ve taşkınları önlemek amacıyla kurulmuştur.  v Kızılırmak üzerinde: Hirfanlı, Kesikköpıü, Altınkaya

  v Yeşilırmak üzerinde: Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu

  v Sakarya üzerinde: Sarıyar, Gökçekaya, Çubuk I, Çubuk II

  v Gediz üzerinde: Demirköprü

  v Büyük Menderes üzerinde: Kemer, Adıgüzel

  v Manavgat üzerinde: Oymapınar

  v Aras üzerinde: Arapçay

  v Dicle üzerinde: Kralkızı, Hancağız, Ilısu

  v Fırat üzerinde: Atatürk, Keban, Karakaya, Özlüce+ Yorum Gönder